Prošle godine početkom novembra mjeseca puštena je u rad naša nova redizajnirana web stranica koju je izradio prof. Midhat Umihanić. Na našoj web stranici se objavljuju sve naše aktivnosti i dešavanja u našoj školi, informacije o nastavnim i van nastavnim aktivnostima kao i informacije za roditelje. Da je naša web stranica kvalitetna i posjećena pokazuje i broj pregleda za godinu dana a to je jubilarnih 200 hiljada pregleda. To nam pokazuje da je u prosjeku za godinu dana bilo preko 540 pregleda dnevno što nam daje dodatni motiv da nastavimo sa našim kvalitetnim radom.

light_background-wallpaper-2048x1152-1