18. maj je dan kada naša ustanova slavi rođendan i vrijeme kada svaki uspjeh bude posebno istaknut. Tako je bilo i ovog puta kada smo proslavili 41. rođendan. Svečani program je počeo u 13:00 sati u svečano uređenom ambijentu škole.

Na svečanu manifestaciju su bili pozvani svi javni subjekti, te privatni subjekti koji su značajno doprinijeli razvoju škole, kao i pojedinci sa kojima naša ustanova sarađuje. Nakon intoniranja himne, prisutnim su se obratili direktor škole, te savjetnik premijera  – gospodin Zijad Mahmutović. Na svečanosti su pohvaljeni učenici i profesori za ostvarena postignuća u toku ove školske godine i uručene su nagrade najboljim. I na kraju je proglašena i učenica generacije za školsku 2016./2017. godinu – Amila Muratović, učenica četvrtog razreda medicinske škole. Nakon uručenja diplome i nagrada, učenica se obratila prisutnim prigodnim govorom u kojem je istakla posebne detalje iz školskih klupa i zahvalila se svima koji su je pratili kroz njeno školovanje.

Da ovo sve ne bi bilo suhoparno, program su upotpunile muzičke tačke i literarni radovi naših učenika. Gosti su imali priliku i da vide nagrađene  radove naših učenika na izložbi koja je postavljena ispred ulaza škole, holu škole te u jednoj od učionica.

U prilogu možete pogledati spisak pohvaljenih učenika i profesora za učenje i vladanje, te vannastavne aktivnosti kao i link sa slikama na našoj facebook stranici.

https://www.facebook.com/pg/msszivinice/photos/?tab=album&album_id=10154781861623720

UČENIKA ZA POHVALU ZA POSTIGNUTE REZULTATE U UČENJU I VLADANJU, KAO NAJBOLJI UČENIK U TEHNIČKOJ I STRUČNOJ ŠKOLI

 

Redni broj Učenik Odjeljenje Struka-škola Zvanje-zanimanje
Demir Hurić 4m1 Mašinska tehnička škola Mašinski tehn. za komp. proj.
Amel Salihović 3m2 Mašinska stručna škola Instalater c.g. Zvarivač
Amir Ćasurović 4el1 Elektrotehnička škola Elektrotehničar energetike
Asmir Aljić 3el3 Elektrotehnička stručna škola Elektroinstalater
Elnur Kolčaković 4št Šumarska tehnička škola Šumarski tehničar
Elvir Čaušević 3d1 Drvoprerađivačka stručna škola Stolar
Melis Salkić 4p1 Poljoprivredna tehnička škola Poljoprivredni tehničar
Aiša Čaušević 3p2 Poljoprivredna stručna škola Farmer
Merima Muhić 4mt Medicinska tehnička škola Medicinska sestra-tehničar
Adela Kahrimanović 3fr Frizerska Frizer

 

UČENIKA ZA POHVALU ZA POSTIGNUTE REZULTATE U VANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA-DAN ŠKOLE

 

SEKCIJA VODITELJ Učenik
Dramska Ramić  Samira Ajla Imamović-3mt3
Recitatorska Ramić Samira Adnan Čaušević-4mt
Novinarska Butković  Suada Lejla Taletović-3mt3
Hor i muzička Kitić K. Ilvana Almedina Aljić-2mt1
Literarna sekcija Hurija Imamović Ernada Hodžić-1p3
Informatička Jagodić Izet Mirza Tupkušić-3el1
Hor ilahija i kasida Čamdžić Muamera Meho Merdanović-3m2
Fotografija i film Midhat Umihanić Selmir Selimović-1m1
Ekološka Šahinović Hidajeta Nedim Rahmanović-4št
Atletska Jašarević  Zehrudin Amina Nuhić-2mt2
Košarkaška Kamberović Zlatan Mujo Jakubović-4št
Nogometna Salihović Eldin Faruk Gogić-3mt3
Odbojkaška Ristić Biljana Mujo Jakubović-4št
Stonoteniska Umljenović Siniša Amar Mulabdić-4el1
Folklorna Lolić Admir Meho Merdanović-3m2
Elektroinstalaterska Osman Jahić Mirsad Ljigić-3el1
Elektrotehnike i elektronike Šabačkić Fadil Elmin Mulabdić-3el3
Drvoprerađivačka Dževad Redžić Ćamil Fejzić-2d2
Kompjuterskog modelovanja Seid Puzić Denis Korać-4m1
Frizerska Hurić Samira Adela Kahrimanović-3fr
Debatna Mijatović Ivana Benjamin Omerbegović-2mt3
Civitas Hasanić Zuhra Amila Muratović-4mt
Poduzetništva Primorac Igor Dženef Čokić-2m2
Prve pomoći Alibašić Aida Mevludin Tursunović-2m1
Predmet – oblast Učenik Zaduženi nastavnik
Matematika Muamer Ramić-1el2 Ishak Čaušević-2e1 Nasupović Behija i Dugalić Edisa
Fizika Belma Čerkezović-2mt2 Almedin Jahić-3mt1 Halilčević Mersiha i Begić Melisa
Engleski jezik Sabina Musić-1ft Džana Behlulović-2fr1 Jagodić Senija i Berberović Danijal
Njemački jezik Lejla Gogić-2mt1 Ena Huskić
Biologija Alma Salihović-3mt2 Beširović Selma
Hemija Elma Mazić-3mt3 Noćajević Sead
Historija Razija Bajrić-2mt4 Maslić Zehudin
Elektrotehnička struka Mirza Tupkušić-3el1 Salkić Hamdo
Mašinska struka Envera Šarić-3m1 Jusić Rasim
Poljoprivredna struka Melis Salkić-4p1 Hamzić Nijaz


SPISAK UČENIKA

(ZAPAŽENI REZULTATI NA TAKMIČENJIMA)

 

Zvanje-zanimanje-oblast Mjesto Učenik Odj. Mentor
Elektromehaničar-Festival rada-Hadžići 1. Mirsad Zenunović 4e1 Damir Paočić
Stolar-Festival rada Hadžići 1. Elvir Čaušević 3d1 Dževad Redžić
Automehaničar-Festival rada Hadžići 1. Ismet Ljigić 2m2 Vanes Mešić
Tapetar-Festival rada Hadžići 1. Eldan Mazić 2d2 Iljaz Redžić
Tapetarstvo i dekoracija-Skills Show Sarajevo-Regionalno takmičenje 1. Eldan Mazić

Fariz Jahić

2d2 Iljaz Redžić
Voćar-vinogradar-Festival rada Hadžići 1. Kasim Muratović 1p2 Ilija Maričević
Engleski jezik-Spelling Bee-Regionalno takmičenje 1. Džana Behlulović 2fr1 Danijal Berberović
Elektrotehničar energetike- Festival rada Hadžići 2. Mirza Tupkušić 3e1 Hamdo Salkić
Šumarski tehničar- Festival rada Hadžići 2. Mediha Halilović 3št Hidajeta Šahinović
Stolarstvo-Skills Show Sarajevo-Regionalno takmičenje 2. Elvir Čaušević

Mirzet Sulejmanović

3d1 Mehmedalija Bojagić
Frizer-Muško šišanje-Skills Show Sarajevo-Regionalno takmičenje 2. Sanida Šehić 3fr Džemila Muratović
Frizer-Frizura na ženskom modelu-Skills Show Sarajevo-Regionalno takmičenje 2. Adela Kahrimanović 3fr Samira Hurić
Biologija-Kantonalno takmičenje 2. Alma Salihović 3mt2 Selma Beširović
Engleski jezik-Kantonalno takmičenje 3. Sabina Musić 1ft Senija Jagodić
Poduzetništvo-Kantonalno takmičenje 3. Elmina Karić 4p1 Igor Primorac
Literarni konkurs-Kantonalni nivo-Podizanje svjesnosti mladih o problemima starije populacije 3. Ernada Hodžić 1p3 Hurija Imamović


SPISAK UČENIKA

(ZAPAŽENI REZULTATI NA TAKMIČENJIMA)

 

Zvanje-zanimanje-oblast Mjesto Učenik Odj. Mentor
Izložba radova-Festival rada Hadžići 1. Mješovita srednja škola Živinice
Izložba radova- Festival rada Hadžići 1. Dženan Aljić

Enedina Hodžić

3e1 Damir Paočić

Izet Jagodić

Izložba radova- Festival rada Hadžići 1. Nihad Abdurahmanović

Amel Hajrić

Harun Bajraktarević

Meris Ibišević

3e2 Fadil Šabačkić

Osman Jahić

Izložba radova- Festival rada Hadžići 1. Amil Jamaković

Husein Mahmutović

1p1 Fatima Hadžikić
Izložba radova-Festival rada Hadžići 3. Ismet Ljigić Emrah Hodžić

Eldar Zoletić Hazret Bešić

Adnan Forčaković

2m2 Vanes Mešić
Izložba radova-Festival rada Hadžići 3. Almedin Fatić

Ćamil Fejzić

3d1

2d2

Mehmedalija Bojagić
Elektroinstalater- Festival rada Hadžići 4. Selmir Brčaninović 3el3 Osman Jahić
Zavarivač-Kantonalno takmičenje 4. Admin Halilčević 3m3 Mugdim Hadžić
Hemija-Kantonalno takmičenje 4. Ajla Imamović 3mt3 Sead Noćajević
CIVITAS-Kantonalno takmičenje 4. Ekipa MSŠ Živinice Zuhra Hasanić
Projekat-Kantonalni nivo-Podizanje svjesnosti mladih o problemima starije populacije Nagrada Ekipa MSŠ Živinice Samira Ramić

Hurija Imamović

Originalna dramska ideja-Festival srednjoškolskog teatra BiH-Živinice Nagrada Ekipa MSŠ Živinice Samira Ramić
Poljoprivredni tehničar- Festival rada Hadžići 5. Melis Salkić 4p1 Nijaz Hamzić
Cvjećar-vrtlar- Festival rada Hadžići 5. Samra Tursunović 2p2 Advija Čaušević
Historija-Kantonalno takmičenje 5. Razija Bajrić 2mt4 Zehudin Maslić
Hemija-Kantonalno takmičenje 5. Edina Šišić 3mt3 Sead Noćajević
Hemija-kantonalno takmičenje 5. Almir Fočić 3mt3 Sead Noćajević