Odlukom Nastavničkog vijeća škole, za učenika generacije JU Mješovita srednja škola Živinice u školskoj 2020/2021. godini izabran je Amel Čičkušić, učenik IV mt2 razreda medicinske škole.

Amel je rođen u Tuzli 31.7.2002. godine. Osnovnu školu završio je u Šerićima, a tokom školovanja u medicinskoj školi Mješovite srednje škole Živinice je imao kontinuirano odličan uspjeh i trudio se da svoje znanje i vještine podijeli sa drugima kroz nastavne i vannastavne aktivnosti, te volontiranje.

Tokom školovanja bio je član Novinarske sekcije i urednik školskog lista „Srednjoškolac“, sekcije Zdrave ishrane, te član sekcije Prve pomoći, gdje je postigao zapažene rezultate. Amel je također pripremao i realizirao školske vannastavne aktivnosti, tokom 2019/2020. i 2020/2021. školske godine u saradnji sa Međunarodnim udruženjem „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla, Amel je učestvovao u realizaciji projekta „Prevencija štetnog uticaja konzumacije nargile na zdravlje učenika/ca“, a rezultati ovog projekta su prepoznati i prezentirani na X Međunarodnoj konferenciji „Otvorene škole u zajednici – škole za inkluziju“ u januaru 2020. godine. U okviru navedenog projekta, pripremio je i proveo radionice na temu štetnosti konzumacije nargile na zdravlje učenika/ca za učenike/ce iz ukupno 7 osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona. Učestvovao je u pripremi i realizaciji projekta „Prevencija međuvršnjačkog nasilja“. U okviru realizacije projektnih aktivnosti, Amel je kreirao sadržaj radionica na temu prevencije međuvršnjačkog nasilja.

Tokom neformalnog obrazovanja Amel je nastojao prenijeti što više znanja i iskustava iz već prevaziđenih problema sa kojima se učenici osnovnih i srednjih škola suočavaju, učenicima sa područja cijelog kantona. U periodu od 26. novembra do 2. decembra 2019. godine, Amel je aktivno sudjelovao i predstavljao našu školu na radionicama, predavanjima i aktivnostima u okviru treninga Pravda u tranziciji.

Tokom pandemije koronavirusa, Amel je učestvovao na brojnim webinarima, kao što su „Tehnike učenja učenika/ca na daljinu“, te „Kombinovani model nastave iz perspektive učenika/ca“. Amel je u ulozi paneliste dijelio svoja iskustva sa profesorima i učenicima. Volonter je Crvenog križa/krsta općine Lukavac i učestvovao je u brojnim humanitarnim aktivnostima i prevenciji širenja bolesti COVID-19.

Amel je na programu “Inspiracija budi ti” sa izvedbom stand-up komedije “Moja nana” zauzeo drugo mjesto. Program “Inspiracija budi ti” pod pokroviteljstvom USAID-a održan je u periodu od 20 do 22.12.2019. godine u Sarajevu.

Amelu čestitamo i želimo mu još mnogo uspjeha u daljem obrazovanju i karijeri.