Dana 16.januara 2019. godine prezentirana je i posljednja tema za stručno usavršavanje planirana za januar 2019. godine.

Temu Andragoški (de)motivatori obradio je i prezentirao profesor Anel Kovačević. Prisutni profesori su upoznati sa historijskim činjenicama vezanim za andragogiju kao nauku koja proučava mogućnosti, probleme, metode i tehnike sistematskog obrazovanja i vaspitanja odraslih osoba. Istaknuta je i činjenica da se cijeli život uči i obrazuje ali da postoji razlika u  motivaciji, pristupu i metodama  obrazovanja zavisno od starosne dobi učenika.

Faktori koji motivišu redovne učenike za obrazovanjem nisu isti kao oni koji motivišu odrasle . Učenici koji redovno pohađaju školu (osnovnu, srednju) uče npr. zbog ocjene, zbog pritiska roditelja i nastavnika, tj. zato što ”moraju” a motivacija odraslih može biti npr. želja za unapređenjem i većom platom, potraga za novim poslom i prilagođavanje novim zahtjevima na tržištu rada. Od zaposlenih  i onih koji konkurišu za neki posao danas se traži  mnogo više nego prije a to zahtijeva kontinuirano obrazovanje i samoobrazovanje i to je dodatni motivacioni faktor za obrazovanjem odraslih.