Članci profesora Nurdina Ćehajića se mogu pronaći i u međunarodnim znanstvenim časopisima. Možete ih pronaci i na znanstvenom portalu Hrčak. Tačnije u Tehničkom glasniku, Vol.7 No.4 Prosinac 2013.,  Tehnički glasnik, Vol.8 No.3 Rujan 2014., Tehnički glasnik, Vol.7 No.1 Ožujak 2013. i SIGURNOST, Vol.55 No.3 Listopad 2013.

Na linkovima iznad možete preuzeti čitav sadržaj članaka.