Izazov Dabar Informatičar se u Bosni i Hercegovini održava od 13. do 24. novembra 2017 godine,
upravo kao i u cijelom svijetu uz učešće miliona učenika, i kao i do sada u školskim računarskim
kabinetima pod nadzorom profesora Informatike. I ove godine osnovni cilj izazova je promocija nauke
a naročito Informatike medju učenicima osnovnih i srednjih škola. Nije potrebno nikakvo predznanje
niti se zahtjeva posebna priprema za učešće na Dabar izazovu.
 Osnovna ideja i razlog organizacije Dabar izazova je promocija i popularizacija Informatike medju
samim učenicima ali i njihovim roditeljima i prijateljima. Svi zadaci su orginalni i izazovni i
pristupačni svima. Preporučljivo je da učešće u Dabar izazovu uzme što više učenika škole a svakako
da cijeli razredi probaju izazov, dakle bez biranja “boljih” i “talentovanijih” učenika.
Nakon osnovnog Dabar izazova planirano je održavanje i 3 kvalifikaciona takmičenja, online i onsite, u mjesecu januaru ,martu i maju kao i polufinale u junu i veliko finale u julu mjesecu.
Učenici će se kvalifikovati prema svojim rezultatima za sva ova takmičenja kao i za naredne runde.
Svako takmičenje će biti u tri različite kategorije i učenici će moći prelaziti iz jedne u drugu kategoriju
na osnovu svojih rezultata, ili pak rješavanjem dodatnih zadataka (kategorije su odredjene prema
težini zadataka). Tokom procesa takmičenja učenici će malo po malo sticati sve veća znanja iz Informatike i usavršavati vještine kompjutacionog razmišljanja ali im neće biti neophodno
poznavanje nekog programskog jezika pa čak i za učešće i u samom finalu. Najbolji će biti nagrađeni
vrijednim nagradama kao što su besplatni kampovi i/ili učešće na medjunarodnim takmičenjima.
U našoj školi učešće u Izazovu Dabar Informatičar uzelo je oko 70 učenika prvih i drugih razreda. Organizaciju i koordinaciju takmičenja u našoj školi su organizovali profesori: Osman Jahić, Izet Jagodić i Midhat Umihanić.

dabar