U povodu Dana maternjeg jezika u JU MSŠ Živinice provedene su sljedeće aktivnosti:
-15.2.2018.g. su poslani radovi Ernade Hodžić i Lejle Goletić za literarni konkurs na temu “Riječi imaju moć”
-20.2.2018.g.su profesorice Samira Ramić i Hurija Imamović održale ogledni čas na temu”Anotacija”promovišući knjigu pjesama Ernade Hodžić “Pjesmo moja”.Času su prisustvovale trenerice Miosa,jer je jedan od ciljeva časa bio istaći jake strane učenika sa smetnjama u razvoju
-21.2.2018.g.profesorice:Samira Ramić,Alma Šahbegović,Almira Mešić,Jasmina Fočić,Senija Jagodić i Fata Selimović su posjetile grad Tešanj sa odjeljenjima 1mt3,1m1,2m1 i 4el1 u povodu Dana maternjeg jezika.
Tom prilikom smo posjetili:Eminagića konak,Muzej,Tvrđavu,Biblioteku,mezar pjesnika Muse Ćazima Ćatića itd.