U svijetu se 12. maj obilježava kao Dan sestrinstva u znak sjećanja na dan rođenja Florence Nightingale – začetnice savremenog i profesionalnog rada

U svijetu se 12 maj obilježava kao dan sestrinstva  u znak sjećanja na danrođenja začetnice savremenog i profesionalnog polja  rada medicinskih sestara Florens Najtingejl.

Florens Najtingel je rođena 12. maja 1820. godine u Firenci u Italiji.

Povodom obilježavanja ovog značajnog dana, sestre u cijelom svijetu ističu svoju aktivnu ulogu u  zdravstvenoj zaštiti koja predstavlja osnov za zdravo funkcionisanje cjelokupnog zdravstvenog sistema.

U našoj školi učenici medicinske tehničke škole sa nastavnicima medicinske struke obilježili su ovaj dan prigodnim programom. Uz promotivni materijal posjetiteljima je bilo omogućeno I mjerenje krvnog pritiska.

 

Nastavnici organizatori: Alibašić Aida, Havušić Osman, Ikanović Fata, Kahrimanović Sanela, Rustemović inda i Umihanić Eldina.

18575040_1699633956719975_1922356026_o 18596532_1699634093386628_1116293943_o