Najbolja mješovita srednja škola u Tuzlanskom kantonu, MSŠ Živinice, danas je počela sa upisom učenika za školsku 2015/16.nastavnu godinu. Sve neophodne pripreme za početak nastave na vrijeme su izvršene, tako da je obavljeno krečenje prostorija, adaptacija, dezinfekcija i deratizacija cijelog školskog objekta.

“Školska godina koja je pred nama biće rekordna po broju ulčenika, ali i nastavnog osoblja! Danas je počeo upis i očekujemo preko 1200 učenika od prvog do četvrtog razreda, raspoređenih u 46 odjeljenja. U proceduri je i konkurs za prijem novog nastavnog kadra. Bitno je istaći da je 55 stalno zaposlenih profesora dobilo pune norme i neće biti tehnološkog viška, a konkurs je raspisan za 38 pozicija i dvije na neodređeno radno vrijeme. Dakle, MSŠ Živinice brojaće 105 uposlenika za narednu školsku godinu”, rekao nam je direktor mr.Ramiz Glavić.

MSŠ Živinice vrši upis učenika u slijedeće stručna zanimanja: mašinska, elekktro-tehnička, drvno prerađivačka i šumarska, poljoprivredna, medicinska i frizerska struka. S obzirom na rekordan broj učenika, sigurno je trebalo činiti napore na poboljšanju uslova rada, o čemu direktor Ramiz Glavić kaže:

“Veliki priliv učenika zahtjevao je dodatni angažman na obezbjeđenju adekvatnih uslova za rad. Tako smo putem donacija i vlastitih prihoda uspjeli urediti prostor za medicinsku školu, objekat za smještaj poljoprivredne mehanizacije, kao i nove prostore za izvođenje praktične nastave u drvnoj, mašinskoj i elektor-tehničkoj struci, tako da je sve spremno za početak nastave”.

Početak nastave je zakazan za 1.septembar, s tim da nastava u prvoj smjeni počinje u 7,15 sati za učenike prvih i trećih razreda, dok će drugu smjenu od 13,30 sati pohađati učenici drugih i četvrtih razreda.

Svim učenicima i zaposlenicima Mješovite srednje škole Živinice želimo sretan početak i uspješan rad tokom cijele nastavne godine!