Dragi roditelji i učenici,

PISA (Programme for International Student  Assessment) u Bosni i Hercegovini  provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje koja ima ulogu državnog PISA centra. Istraživanje se provodi u saradnji sa svim obrazovnim vlastima u BiH, sa vaspitno-obrazovnim ustanovama i uz veliku sardanju i podršku roditelja i učenika. Ovo najveće međunarodno istraživanje u oblasti obrazovanja i  po prvi put biće održano u školama u Bosni i Hecegovini od 3. aprila do 26. maja 2017. godine.Ove godine BiH učestvuje u probnom PISA Istraživanju, gdje je osnovni cilj provjera svih procedura za ulazak u Glavno istraživanje koje će se realizovati 2018. god. PISA Rezultati ne utiču na ocjenjivanje niti učenika niti nastavnika, oni ukazuju na unapređenje obrazovnih sistema i obrazovnih politika u državama koje učestvuju u istraživanju. Rezultati učenika i škola se ne izvlače niti procjenjuju pojedinačno već se prikazuju kao cjelokupna postignuća učenika Bosne i Hercegovine.

Podaci o uspješnosti učenika na ovim testovima značajni su za sve nas koji volimo školu, ali i želimo da je učinimo interesantnijom i zanimljivijom, jer oni koji se bave obrazovnom politikom mogu da ih iskoriste za bolje planiranje nastavnih programa, unapređivanje udžbenika, usavršavanja i obuku nastavnika. Sve će to omogućiti da se utvrdi kvalitet, pravednost i efikasnost naših obrazovnih sistema. Molimo učenike da  se potrude da testove urade što kvalitetnije i bolje, čime ćemo zajednički  dokazati da volimo svoju zemlju uvodeći je u red najboljih. Još jednom napominjemo da je 2017. God probno istraživanje kada se svi mi moramo potruditi da BiH pristupi i glavnom PISA istraživanju 2018. god.

Želimo vam puno uspjeha!!!

Šta je PISA?

PISA je skraćenica od “Programme for International Student Assessment”(Program za  međunarodno testiranje učenika)  i predstavlja međunarodnu procjenu vještina i znanja petnaestogodišnjaka. PISA akcenat stavlja na procjenu postignuća učenika u zadacima koji  se tiču realnih životnih situacija i koji se smatraju relevantnim za efikasno učestvovanje u  društvu odraslih, kao i cjeloživotnog učenja. PISA je projekat Organizacije za ekonomsku  saradnju i razvoj (OECD).

Glavna obilježja PISA-e su: 

  • usmjerenost na obrazovnu politiku – PISA povezuje podatke o učeničkim postignućima s podacima o pozadinskom kontekstu učenika, stavovima učenika te s ključnim faktorima koji oblikuju njihovo učenje u školi i izvan nje kako bi se naglasile razlike u postignuću i identifikovale karakteristike uspješnih učenika, škola i obrazovnih sistema
  • inovativni koncept “pismenosti” – odnosi se na sposobnost učenika da primijene znanja i vještine iz ključnih predmetnih područja i da analiziraju, logički zaključuju i djelotvorno komuniciraju kod postavljanja, rješavanja i interpretacije problema u različitim situacijama
  • važnost cjeloživotnog učenja – PISA nije ograničena samo na ispitivanje učeničkih kurikularnih i međukurikularnih kompetencija, već od njih traži i podatke o njihovoj motivaciji za učenje i strategijama učenja
  • redovno praćenje kroz trogodišnje vremenske cikluse što zemljama učesnicama omogućava praćenje napretka u postizanju ključnih obrazovnih ciljeva
  • velika geografska pokrivenost, s 34 zemlje članice OECD-a i s više od 40 zemalja partnerica, što čini gotovo 90% svjetskog društva  mjereno po ekonomskoj moći
  • tri tipa rezultata – PISA osigurava osnovne indikatore koji daju profil znanja i vještina učenika, kontekstualne indikatore koji pokazuju kakva je veza između postignuća i demografskih, socijalnih, ekonomskih i obrazovnih varijabli, te indikatore trenda koji pokazuju promjene u nivoima i distribucijama postignuća tokom vremena.

 Koliko zemalja učestvuje u PISA testiranju?

Broj zemalja koje učestvuju u PISA testiranju je u porastu. U 2000. godini učestvovale su
32 zemlje, a  2018. godine učestvovaće 82 zemlje.
Zašto je PISA važna?

PISA pruža informacije o obrazovnim sistemima i omogućava upoređivanje učenika iz  velikog broja zemalja.

PISA:
• omogućava međunarodno uporedivo mjerenje dostignuća učenika
• procjenjuje znanje povezano sa realnim životnim situacijama i vještine i spremnost
za buduće učestvovanje u društvu odraslih
• ispituje odnos između dostignuća učenika i faktora koji utiču na učenje  kao što su
karakteristike učenika i škole
• pomaže kreiranju obrazovne politike

Ko učestvuje u istraživanju?

PISA procjenjuje petnaestogodišnje učenike, budući da u većini OECD zemalja ova starosna granica ujedno predstavlja i granicu obaveznog obrazovanja. S obzirom na to da se PISA istraživanje zasniva na starosnoj dobi učenika, uobičajeno je da  u PISA istraživanju učestvuju učenici prvog razreda srednje škole.

Šta se procjenjuje  na PISA istraživanjima?

PISA procenjuje čitalačku, matematičku pismenost te pismenost prirodnih nauka. PISA zadaci se ne baziraju na Nastavne planove i programe nego na usvojena funkcionalna znanja, vještine, opšte i kroskurikularne kompetencije. U svakom  ciklusu PISA istraživanja, akcenat se stavlja na procjenjivanje  jedne od ovih oblasti/domena.
Čitalačka pismenost će biti glavna domena  2018. godine.

Uzrast učenika

Uzorak učenika se definiše uzrastom(15 godina), a ne godinama školovanja. Zbog razlika u organizacionim obrazovnim sistemima  nije moguće izabrati razred kao kriterijum za selekciju učenika, tako da uzorci iz pojedinih zemalja budu uporedivi.