Predmet – oblast Broj grupa Broj učenika Zaduženi nastavnik
Matematika 2 30 Rakovac Mahir i Dugalić Edisa
Fizika 2 30 Halilčević Mersiha i Begić Melisa
Engleski jezik 2 30 Jagodić Senija i Alihodžić Sumeja
Biologija 1 15 Beširović Selma
Hemija 1 15 Noćajević Sead
Historija 1 15 Maslić Zehudin
Elektrotehnička struka 1 15 Salkić Hamdo
Elektrotehnička struka 1 15 Milo Mišković
Mašinska struka 1 15 Mujanović Mehdin
Drvoprerađivačka struka 1 15 Tursić Mubera
Poljoprivredna struka 1 15 Čaušević Zijad