Predmet – oblast Broj grupa Broj učenika Zaduženi nastavnik
Matematika 2 30 Nasupović Behija i Rakovac Mahir
Fizika 2 30 Halilčević Mersiha i Begić Melisa
Engleski jezik 2 30 Jagodić Senija i Ilvana K. Kitić
Biologija 1 15 Beširović Selma
Hemija 1 15 Kamberović Vanesa i Dizdarević Elvir
Historija i geografija 1 15 Maslić Zehudin
Elektrotehnička struka 1 15 Milo Mišković
Mašinska struka 1 15 Brkić Amir
Poljoprivredna struka 1 15 Maričević Ilija
Poduzetništvo 1 15 Primorac Igor
Zdravstvena njega 1 15 Ikanović Fata