Vijeće učenika Mješovite srednje škole Živinice, na poziv Seudin Numanović ul bb Mahmut, Živinice, i na incijativu članova Vijeća učenka, organizovalo je humanitarnu akciju za Adema (Elvir) Jusića. Tom prilikom učenici naše škole prikupili su: 110,90 KM. Dana, 30.11.2016. godine sredstva su predata Seudinu Numanoviću iz Mahmuta.