Domaćin VIII Festivala rada je “JU Mješovita srednja škola Živinice”, koja je osnovana 18.05.1974.god. U sastavu škole se vrši obrazovanje u Srednjim tehničkim školama IV stepen i Srednjim stručnim školama III stepen u okviru struka:Mašinska škola, Elektrotehnička škola, Poljoprivredna škola, Drvoprerađivačka škola, Šumarska škola, Medicinska tehnička škola, Škola uslužnih djelatnosti, zanimanje frizer-vlasuljar. U školskoj 2015./2016. godini učenici su raspoređeni u 46 odjeljenja sa ukupno 1178 učenika. Broj zaposlenih je 110 od toga 95 nastavno osoblje organizovanih u 6 stručnih aktiva. Škola ima glavni objekat sa 12 učionica, 9 kabineta, laboratorija, školsku radionicu za praktičnu nastavu, biblioteku i čitaonicu sa 13000 knjiga sa 1600 naslova, elektronskom evidencijom, školsku sportsku dvoranu i amfiteatar u površini 185m2 sa 170 sjedećih mjesta. U sklopu školskog dvorišta, sa površinom od 5000 m koje je ograđeno i zasađeno zelenim rastinjem, nalazi se sportski poligon, 2 plastenika za poljoprivrednu struku. Školi je dato na korištenje na period od 10 godina poljoprivredno zemljište, u blizini škole, površine 3ha. Škola posjeduje vlastitu kotlovnicu za zagrijavanje.

Povodom održavanja VIII Festivala rada za sve učesnike smo pripremili informator koji sadrži sve informacije vezano za navedeni događaj.

Informator možete pogledati ovdje:Informator FR 2016.