Maturanti JUMSŠ Živinice, njih ukupno 148 u pratnji svojih razrednika, su prema Godišnjem programu rada, realizirali maturalnu ekskurziju u periodu od 03.09.-10.09.2019.godine, nezaboravnim putovanjem, predjelima i gradovima Republike Turske.

Detaljnu prezentaciju sa maturalne ekskurzije možete pogledati ovdje:

https://drive.google.com/file/d/1aLu2lCqfTSqjvfEFsHMXoVGwoRiLlyzU/view?usp=sharing