U okviru kolektivnog stručnog usavršavanja nastavnika danas je realizovana tema Od radoznalosti i navike preko ovisnosti do bolesti.  Temu su prezentirale profesorice Alma Šahbegović i Ivana Mijatović.

Svjesni činjenice da je sve veći broj adolescenata sklon konzumiranju nargile tema je bila više nego interesantna i zaista zaslužuje da joj se posveti  puna  pažnja.  Profesorice su zajedno sa učenicima naše škole, a u okviru projektne nastave,  proveli  niz aktivnosti  i istraživanja da bi dobili podatke o  tome kako i zašto je konzumiranje nargile tako popularno među tinejdžerima, koliko je štetna po zdravlje, koje bolesti su posljedica njene konzumacije i kako se boriti sa sve prisutnijim problemom među djecom. Rezultate svog istraživanja su prezentirali učenicima u nekoliko srednjih i osnovnih škola  u našem kantonu i članovima Nastavničkog vijeća naše škole. Ova tema će takođe biti prezentirana na  MIOS-ovoj konferenciji koja će se održati 15. i 16. januara 2020. godine.

Ono što je zabrinjavajuče je činjenica da djeca nisu svjesna posljedica koje nastaju usljed konzumiranja nargile. Ono što je istaknuto na današnjem predavanju je da  rješavanje ovog problema zahtijeva veoma ozbiljan pristup i  uključivanje  svih:  učenika,  roditelja, nastavnika i  šire društvene zajednice kako bi se sačuvalo psiho-fizičko  zdravlje djece.