Konačne rang liste kandidata za nastavni kadar možete pogledati ovdje:

bosanski jezik 6 casova

katolicki vjeronauk

latinski jezik

masinska praksa PUNA NORMA automehanicar

masinska praksa PUNA NORMA zavarivac

prakticna nastava za zanimanje frizer

strucno – teorijska nastava medicinska grupa predmeta 6casova

strucno – teorijska nastava medicinska grupa predmeta

strucno – teorijska nastava poljoprivredna predmeta

strucno – teorijska nastava sumarska grupa predmeta