Konačne rang liste kandidata koji su se prijavili na upražnjena radna mjesta u JU Mješovitoj srednjoj školi Živinice možete pogledati ovdje:

117.1 Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost

117.3 Njemački jezik, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme

117.4. Matematika

117.5. Latinski jezik, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme

117.6. Hemija, 1 izvršilac, na 14 časova, na određeno vrijeme

117.7 Ekonomika, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme

117.8. Biologija, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme

117.9. Psihologija, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme

117.10 Historija, 1 izvršilac, pola norme, na određeno vrijeme

117.11 Historija, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme

117.12. Islamska vjeronauka

117.13. Tjelesni i zdravstveni odgoj

117.14. Tjelesni i zdravstveni odgoj

117.15. Sociologija, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme

117.16. Stručno teorijska nastava- mašinska grupa predmeta, smjer energetika

117.17. Stručno teorijska nastava- mašinska grupa predmeta

117.18. Praktična nastava mašinska grupa predmeta za zanimanje automehaničar

117.19. Praktična nastava mašinska grupa predmeta za zanimanje zavarivač

117.20. Stručno teorijska nastava- elektrotehnička grupa predmeta

117.21. Stručno teorijska nastava- elektrotehnička grupa predmeta

117.22. Stručno teorijska nastava- elektrotehnička grupa predmeta, smjer elektroenergetika

117.23. Stručno-teorijska nastava drvoprerađivačka grupa predmeta, 1 izvršilac, na 5 časova, na određeno vrijeme,

117.24. Stručno-teorijska nastava drvoprerađivačka grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,

117.25. Praktična nastava drvoprerađivačka grupa predmeta, 1 izvršilac, na 19 časova, na određeno vrijeme,

117.26. Praktična nastava šumarska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme,

117.27. Stručno-teorijska nastava medicinska grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme

117.28. Stručno-teorijska nastava medicinska grupa predmeta, 2 izvršioca, puna norma, na neodređeno vrijeme

117.29. Stručno-teorijska nastava medicinska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme

117.30. Zdravstvena njega, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme

117.31. Zdravstvena njega, 2 izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme

117.32 Estetika, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme

117.33 Stručno-teorijska nastava za zanimanje frizer, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme

117.34 . Praktična nastava za zanimanje frizer, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme,

117.35 Praktična nastava za zanimanje frizer, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,

117.36 Praktična nastava za zanimanje frizer, 1 izvršilac, pola norme, na određeno vrijeme

117.37. Engleski jezik 117.38. Engleski jezik

 

Odluke o prijemu kandidata možete pogledati ovdje:

Alibašić Aida i Fata Ikanović-zdravstvena njega2 izvršioca

Alibašić Aida- -zdravstvena njega neodređeno

Bandović Edina – medicinska određeno

Bandović Edina i Divković Danira- medicinska neodređeno

Bašić Ramzija- sociologija

Bosanski jezik- Šljivić Mirsada

Brkić Amir- mašinska praksa- zavarivač

Butković Zejneba- farmakologija

Ćasurović Senada- vjeronauka

Goletić Edin -matematika

Goletić Nehrudin- tzo -8 časova

Goletić Nehrudin- tzo -puna norma

Grbić Alma- engleski pola norme

Grbić Alma- engleski puna norma

Hadžiabdić Vehbija- drvna struka

Hurić Samira -frizeri pola norme

Hurić Samira -frizeri puna norma neodređeno vrijeme

Hurić Samira -frizeri puna norma

Konjić Sabina- elektro struka – energetika

Konjić Sabina- elektro struka

Latifović Ilhana- estetika

Mijatović Ivana -psihologija

Mujanović Enes i Suljić Mersiha- mašinska određeno

Mujčinović Sabiha- mašinska neodređeno

Mujčinović Sabiha- mašinska praksa- automehaničar

Njemački jezik- Turić Nejra

Pavičić Vera -frizeri stručno-teorijska

Redžić Nedreta- elektro struka – pola norme

Selimović Senad- ekonomika

Suljagić Mersida- biologija

Suljagić Mersida- hemija

Šahinović Hidajeta- šumarska praksa

Šehić Esma- historija 2 časa

Šehić Esma- historija pola norme

Tursić Mubera- drvna struka