Na osnovu člana 33. i 34. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona,  konačne rang liste kandidata možete pogledati ovdje:

102.1. Nastavnik latinskog jezika

102.2. Nastavnik engleskog jezika

102.3. Nastavnik engleskog jezika

102.4. Nastavnik estetike

102.5. Nsatavnik historije

102.6. Nastavnik islamske vjeronauke

102.7. Nastavnik stručno-teorijske nastave elektrotehničke grupe predmeta

102.8. Nastavnik stručno-teorijske nastave farmaceutske grupe predmeta

102.9. Nastavnik praktične nastave farmaceutske grupe predmeta

102.10. Nastavnik praktične nastave mašinske grupe predemta

102.11. Nastavnik praktične nastave mašinske grupe predmeta za zanimanje automehaničar

102.12. Nastavnik stručno-teorijske nastave poljoprivredna grupa predmeta

102.13. Nastavnik praktične nastave poljoprivredne grupe predmeta

102.14. Nastavnik praktične nastave za zanimanje frizer

102.15. Nastavnik stručno-teorijske nastave medicinska grupa predmeta

102.16. Nastavnik stručno-teorijske nastave medicinska grupa predmeta