Konačne rang liste kao i odluke o prijemu prvorangiranih kandidata možete pogledati ispod.

Konačne rang liste:

117.1 Nastavnik bhs jezika 16 časova

117.2. Nastavnik latinskog jezika, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme

117.3 Nastavnik matematike, 2 izvršioca

117.4. Pedagog, 1 izvršilac ,puna norma, na određeno vrijeme

117.5 Nastavnik biologije,1 izvršilac,na 8 časova,na određeno vrijeme

117.6 Nastavnik hemije,1 izvršilac,na 10 časova,na određeno vrijeme

117.7 Nastavnik str.teor. nastave medicinska struka

117.8 Nastavnik praktične nastave medicinska struka puna norma

117.9 Nastavnik praktične nastave medicinske puna norma do povratka radnika sa funkcije

117.10. Nastavnik estetike, 1 izvršilac, , na 6 časova, na određeno vrijeme

117.11 Frizer na 6 časova stručno-teorijskanastava

117.12 Frizer na 10 časova stručno-teorijska nastava

117.13 Praktična nastava za zanimanje frizer na 8 časova 1 izvršilac

117.14. Nastavnik sociologije , 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme

117.15. Nastavnik islamske vjeronauke, 1 izvršilac, na 17 časova, na određeno vrijeme

117.16. Nastavnik tjelesnog odgoja, 6 časova, određeno vrijeme

117.17 Nastavnik str.teor. nastave drvopreradjivačka struka

117.18 Nastavnik stručno-teorijske nastave mašinske grupe predmeta,1izvršilac,na 2 časa, na određeno vrijeme

117.19 Nastavnik praktične nastave mašinske grupe predmeta,1 izvršilac,na 7 časova na određeno vrijeme

117.20 Nastavnik praktične nastave mašinske grupe predmeta za zanimanje zavarivač,1 izvršilac,puna norma na određeno vrijeme

117.21 Nastavnik praktične nastave mašinske grupe predmeta za zanimanje zavarivač i automehaničar,1 izvršilac,puna norma na određeno vrijeme

117.22 Nastavnik praktične nastave mašinske grupe predmeta za zanimanje automehaničar,1 izvršilac,puna norma na određeno vrijeme

117.23. Nastavnik stručno-teorijske nastave elektrotehničke grupa predmeta, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme

117.24. Nastavnik praktične nastave elektrotehničke grupe predmeta smjer elektroenergetika, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme

117.25. Nastavnik praktične nastave elektrotehničke grupe predmeta za zanimanje autoelektričar i električar, 1 izvršilac, puna norma, na određeno

117.26. Nastavnik praktične nastave elektrotehničke grupe predmeta za zanimanje električar, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme

117.27. Nastavnik praktične nastave elektrotehničke grupe predmeta za zanimanje električar, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme

Odluke o prijemu prvorangiranih možete pogledati ovdje:

Odluka prvorangirani -117.1.- Pendić Tulumović Sanela

Odluka prvorangirani -117.2.- Paočić Maja

Odluka prvorangirani -117.3.- Puzić Halid i Aličić Senada

Odluka prvorangirani -117.4.- Rahmanović Aldina

Odluka prvorangirani -117.5.- Softić Eldina

Odluka prvorangirani -117.6.- Softić Eldina

Odluka prvorangirani -117.7.- Husanović Alisa

Odluka prvorangirani -117.8.- Puškar Semir

Odluka prvorangirani -117.9.- Puškar Semir

Odluka prvorangirani -117.10.- Mešić Jasenka

Odluka prvorangirani -117.11.- Pirić Ferida

Odluka prvorangirani -117.12.- Pirić Ferida

Odluka prvorangirani -117.13.- Puzić Sabina

Odluka prvorangirani -117.14.- Smajlović Subhija

Odluka prvorangirani -117.15.- Sejfić Samira

Odluka prvorangirani -117.16.- Avdić Sabina

Odluka prvorangirani -117.17. Habibović Irfan

Odluka prvorangirani -117.18. Sakić Sadmir

Odluka prvorangirani -117.19. Džinić Kemal

Odluka prvorangirani -117.20. Džinić Kemal

Odluka prvorangirani -117.21. Džinić Kemal

Odluka prvorangirani -117.22. Džinić Kemal

Odluka prvorangirani -117.23. Bajramović Damir

Odluka prvorangirani -117.26. – Ikanović Inela

Odluka prvorangirani -117.27. – Bajramović Damir