Konačne rang liste kao i odluke o prijemu prvorangiranih kandidata možete pogledati ovdje:

117.1

117.2

117.3

117.4

117.5

117.6

117.7

117.8

117.9

117.10

117.11

117.12

117.13

117.14

117.15

117.16

117.17

117.18

117.19

117.20

117.21

117.22

117.23

117.24

117.25

117.26

117.27

117.28

117.29

117.30

117.31

Odluke o prijemu:

Odluke