Konačne rang  liste  kandidata, koji su se prijavili na upražnjena radna mjesta u JU Mješovita srednja škola Živinice, nakon provedenog intervjua možete pogledati ovdje:

107.1. Bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, 2 časa na određeno vrijeme

107.2. Njemački jezik, 1 izvršilac, 6 časova na određeno vrijeme

107.3. Latinski jezik, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme

107.4. Hemija, 1 izvršilac, na 10 časova, na neodređeno vrijeme

107.5. Hemija, 1 izvršilac, na 16 časova, na određeno vrijeme

107.6. Tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, na 10 časova na neodređeno vrijeme

107.7. Tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, na 10 časova na određeno vrijeme

107.8. Estetika, 1 izvršilac, 6 časova na određeno vrijeme

107.9. Stručno – teorijska nastava mašinska grupa, 1 izvršilac, puna norma na određeno vrijeme

107.10. Praktična nastava mašinska grupa predmeta za zanimanje automehaničar, 1 izvršilac, puna norma na određeno vrijeme

107.11. Praktična nastava za zanimanje frizer, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme

Odluke o prijemu prvorangiranih kandidata možete pogledati ovdje:

Odluke o prijemu kandidata