Liste kandidata, na osnovu  Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, koji su se prijavili za radna upražnjena radna mjesta u JU Mješovita srednja škola Živinice, koja su objavljena na konkursu 27.07.2020. godine, možete pogledati ovdje:

Ukoliko imate primjedbi i žalbi na navedene liste, iste možete poslati na školski email: msszivinice@bih.net.ba

Prilikom podnošenja primjedbi i žalbi potrebno je navesti na koju poziciju se odnosi žalba.

93.1.Higijeničar, dva izvršioca, puno radno vrijeme na određeno

117.1.Nastavnik bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, na 16 časova, na određeno vrijeme

117.2.Nastavnik latinskog jezika, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme

117.3 engl

117.4.Nastavnik matematike, 2 izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije

117.5 pedag

117.6.Nastavnik biologije, 1 izvršilac, na 16 časova, na određeno vrijeme

117.7.Nastavnik hemije, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme

117.8.Nastavnik stručno-teorijske nastave medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme

117.9.Nastavnik praktične nastave medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsutsva

117.10. Nastavnik praktične nastave medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, na 21 čas, na određeno vrijeme

117.11.Nastavnik praktične nastave medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije

117.12 est

117.13.Nastavnik stručno-teorijske nastave poljoprivredna grupa predmeta, 1 izvršilac, na 2 časova, na određeno vrijeme, do zbrinjavanja zaposlenika za čijim radom je prestala potreba

117.14.Nastavnik praktične nastave za zanimanje frizer, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme

117.15 psih

117.16 psih

117.17. Nastavnik historije, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme

117.18 soc

117.20.Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme

117.21.Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme

117.22.Nastavnik stručno-teorijske nastave drvoprerađivačke grupe predmeta

117.23.Nastavnik praktične nastave šumarske grupe predmeta, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme

117.26.Nastavnik praktične nastave elektrotehničke grupe predmeta za zanimanje autoelektričar

117.27 maš

117.28 maš

117.29 maš

117.30 maš

117.31 maš