Konačne rang liste možete pogledati ovdje:

118.1 Nastavnik bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti, 1 izvršilac,na 14 časova,na određeno vrijeme

118.2 Nastavnik latinskog jezika, 1 izvršilac,na 6 časova,na određeno vrijeme

118.3. Nastavnik matematike, 2 izvršioc, puna norma,na određeno vrijeme do povratka uposlenika sa funkcije

118.4. Nastavnik matematike, 1 izvršilac,na 4 časa,na određeno vrijeme

118.5 Nastavnik psihologije, 1 izvršilac,na 8 časova,na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije

118.6 Nastavnik psihologije, 1 izvršilac,na 2 časa,na određeno vrijeme

118.7. Nastavnik fizike, 1 izvršilac,na 3 časa,na određeno vrijeme

118.8 Pedagog, 1 izvršilac,puna noorma,na određeno vrijeme

118.9 Pedagog, 1 izvršilac, pola norme,na određeno vrijeme

118.10 Nastavnik biologije, 1 izvršilac, na 12 časova,na određeno vrijeme

118.11 Nastavnik informatike, 1 izvršilac, na 16 časova,na određeno vrijeme

118.12 Nastavnik stručno-teorijske nastave medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, puna norma,na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa bolovanja

118.13 Nastavnik stručno-teorijske nastave medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, puna norma,na određeno vrijeme

118.14 Nastavnik praktične nastave medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, na 21 čas,na određeno vrijeme

118.15 Nastavnik praktične nastave medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, puna norma,na određeno vrijeme, do povratka uposlenika sa funkcije

118.16 Nastavnik estetike, 1 izvršilac,na 6 časova,na određeno vrijeme

118.17 Nastavnik praktične nastave za zanimanje frizer, 1 izvršilac,na 6 časova,na određeno vrijeme

118.18 Nastavnik praktične nastave za zanimanje frizer, 1 izvršilac,na 6 časova,na određeno vrijeme

118.19 Koordinator praktične nastave za zanimanje frizer, 1 izvršilac,na 6 sati,na određeno vrijeme

118.20.Tehnologija zanimanja za zanimanje frizer, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme

118.21.Tehnologija materijala za zanimanje frizer, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme

118.22.Nastavnik sociologije, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme

118.23.Nastavnik islamske vjeronauke, 1 izvršilac, na 8 časova na određeno vrijeme

118.24.Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme

118.25.Nastavnik stručno-teorijske nastave drvoprerađivačke grupe predmeta, 1 izvršilac, na 13 časova na određeno vrijeme

118.26 .Nastavnik praktične nastave za stručno zvanje tehničar finalne obrade drveta programer na CNC mašinama, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme

118.27 .Nastavnik praktične za zanimanje stolar, 1 izvršilac, puna norma na određeno vrijeme

118.28 .Nastavnik praktične za zanimanje stolar, 1 izvršilac, na 12 časova na određeno vrijeme

118.29.Nastavnik stručno-teorijske nastave mašinske grupe predmeta, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme

118.30.Nastavnik praktične nastave mašinske grupe predmeta, 1 izvršilac, na 5 časova na određeno vrijeme

118.31 .Nastavnik praktične za stručno zvanje šumarski tehničar, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme

118.32.Nastavnik praktične nastave mašinske grupe predmeta, za zanimanje zavarivač i automehaničar, 2 izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme

118.33.Nastavnik praktične nastave mašinske grupe predmeta, za zanimanje automehaničar, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme

118.34.Nastavnik stručno-teorijske nastave elektrotehničke grupe predmeta, 1 izvršilac, na 7 časova na određeno vrijeme

118.35.Nastavnik praktične nastave elektrotehničke grupe predmeta smjer elektroenergetika, 1 izvršilac, na 6 časova na određeno vrijeme

118.36.Nastavnik praktične nastave elektrotehničke grupe predmeta za zanimanje električar, 1 izvršilac, na 12 časova na određeno vrijeme