Rang liste kandidata nakon intervjua za pojedine pozicije možete pogledati ovdje:

113.1. Nastavnik latinskog jezika, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme,

113.2. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije,

113.3. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme

113.4. Nastavnik informatike, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme

113.5.Nastavnik stručno-teorijske nastave medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme

113.6. Nastavnik stručno-teorijske nastave medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa bolovanja,

113.7. Nastavnik praktične nastave medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva,

113.8. Nastavnik estetike, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme

113.9. Nastavnik stručno-teorijske nastave drvoprerađivačke grupe predmeta, 1 izvršilac, na 18 časova, na određeno vrijeme

113.10. Nastavnik praktične nastave drvoprerađivačke grupe predmeta – za zanimanje stolar, 1 izvršilac, na 19 časova, na određeno vrijeme, od 2.2.2022. godine

113.11. Nastavnik praktične nastave mašinske grupe predmeta, 1 izvršilac, na 7 časova, na određeno vrijeme,

113.12. Nastavnik stručno-teorijske nastave elektrotehničke grupe predmeta, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme,

113.13. Nastavnik praktične nastave elektrotehničke grupe predmeta smjer elektroenergetika, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme,

113.14. Nastavnik praktične nastave elektrotehničke grupe predmeta za zanimanje autoelektričar i električar, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,

113.15. Nastavnik praktične nastave elektrotehničke grupe predmeta za zanimanje električar, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme,

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovih  rang-listi, u roku od tri dana od dana njenog isticanja, nezadovoljni kandidat može izjaviti prigovor školskom odboru, s tim da se dan objavljivanja rang-liste ne računa u ovaj rok. Prigovor se izjavljuje u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole.
Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.