Konkurs se raspisuje za filmski izraz učenika srednjih škola TK u okviru projekta Međunarodnog udruženja ,,Interaktivne otvorene škole”( MIOS) na temu „Moj komšiluk i ja”.

Svrha projekta je da srednjoškolcima koji se bave ovim vidom umjetnosti damo priliku da se kreativno izraze a pri tome da se što bolje povežu sa svojom lokalnom zajednicom.

Propozicije: Film može biti igrani, eksperimentalni ili dokumentarni i može biti snimljen bilo kojim uređajem. Maksimalno trajanje filma je 5 minuta.

Filmski materijal koji se uzima u razmatranje treba snimiti na CD i poslati u kovertama pod šifrom, sa naznakom za Festival srednjoškolskog filma a u posebnoj koverti, koja se otvara nakon donošenja odluke o proglašenju pobjednika, treba navesti šifru, ime i prezime autora, ime i prezime mentora, adresu i naziv škole koju autor pohađa.

Sve dostaviti na adresu:

JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“  Tuzla

Franjevačka bb 75000 Tuzla

Nagrade: Nagradni fond iznosi 350 KM.

Sve škole  učesnice, mentori i autori će dobiti priznanje za učešće. Rok za dostavu filmskog izraza je 25.02.2017.godine.

Način ocjenjivanja:

Sva  videa će od 28.2. do 7.3.2017. biti postavljeni a FB stranici škole JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“  Tuzla  te će 30% ocjene činiti  „lajkovi” koje videomaterijali dobiju. Preostalih 70% ocjene će dati stručni žiri koji će činiti ugledni članovi lokalne zajednice koji se profesionalno bave pozorištem i filmom.

Projekcija najboljih uradaka i dodjela priznanja i nagrada će se obaviti 10.03.2017. u prostorijama JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla.

Nagradeni i ostali izrazi se ne vraćaju autorima. Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla, zadržava pravo raspolaganja filmskim ostvarenjima.

Ukoliko ima zainteresovanih učenika, koji su skloni filmskoj umjetnosti i ukoliko žele da se prijave i učestvuju na Festivalu srednjoškolskog filma mogu se prijaviti kod profesora informatike Midhata Umihanića ili na e-mail: midhatu@live.com najkasnije do ponedjeljka 13.02.2017. godine, radi evidencije i koordinacije učesnika.