Na osnovu člana 133. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Služene novine TK-a“ broj: 17/11, )15 i 6/16, člana 28. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine TK-a“ broj: 9/15), člana 48. i 49.  Pravila Javne ustanove  Mješovita srednja škola Živinice, Odluke školskog odbora broj: 02-3153/16. od 15.12.2016. godine i Rješenja Ministarstva, obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a o upisu organizatora obrazovanja odraslih u Registar organizatora obrazovanja odraslih broj: 10/1-38-034879-3/15 od 21.12.2015. godine, JU Mješovita srednja škola Živinice  raspisuje

JAVNI  K O N K U R S

ZA UPIS POLAZNIKA U ŠKOLSKU 2016/2017.  GODINU

I

 1. Za stručna zvanja

– Tehničar elektroenergetike………………………………………………….. 20 polaznika

– Mašinski tehničar……………………………………………………………….. 10 polaznika

– Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje ………………….  10 polaznika

– Poljoprivredni tehničar………………………………………………………… 10 polaznika

– Tehničar finalne obrade drveta……………………………………………..   5 polaznika

-Tehničar za obradu drveta-programer na CNC mašinama……….. 15 polaznika

– Šumarski tehničar……………………………………………………………..  20 polaznika

– Medicinska sestra/tehničar…………………………………………………. 60 polaznika

 1. b) Za zanimanja

– Elektroinstalater…………………………………………………………………10 polaznika

– Električar…………………………………………………………………………. 10 polaznika

– Zavarivač ……………………………………………………………………….  20 polaznika

– Bravar………………………………………………………………………………10 polaznika

– Instalater centralnog grijanja ……………………………………………… 15 polaznika

– Automehaničar ………………………………………………………………..  10 polaznika

– Ratar- povrtlar……………………………………………………………………  5 polaznika

– Voćar- vinogradar………………………………………………………………. 5 polaznika

– Stolar……………………………………………………………………………. . 10 polaznika

– Cvjećar- vrtlar……………………………………………………………………  5 polaznika

– Tapetar…………………………………………………………………………… 15 polaznika

– Frizer-Vlasuljar………………………………………………………………… 20 polaznika

 1. Peti (V) stepen

Majstor stolar – Programer na CNC Mašinama ……………15 polaznika

II

U program srednjoškolskog obrazovanja polaznika može se upisati lice starije od 18 godina, koje ima psihofizičke uvjete za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stručne spreme, odnosno predhodno završenu neku srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije, a da pri tome nema status učenika ili studenta.

 1. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA, TRAJANJE I USLOVI ZA NJEGOVO ZAVRŠAVANJE

Programi obrazovanja polaznika izvode se: redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno–konsultativnom nastavom, nastavom na daljinu, kroz praktičan rad, te na drugi primjeren način.

Izvođenje programa dokvalifikacije i prekvalifikacije polaznika traje najmanje šest (6) mjeseci.

 1. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU

Visina troškova obrazovanja polaznika utvrđena je Odlukom Školskog odbora o visini cijena obrazovnih i intelektualnih usluga sukladno Cjenovniku obrazovnih i intelektualnih usluga u srednjim školama koji donosi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a.

Svakom polazniku uručuje se Rješenje o utvrđenoj visini troškova za sticanje odgovarajuće stručne speme.

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu za upis kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju :

 1. Zahtjev za upis (preuzima se na protokolu Škole)
 2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi – za kandidate sa osnovnom školom (original ili duplikat)
 3. Svjedodžbe o završenim razredima srednje škole i svjedodžbu o završenoj srednjoj školi /diplomu  -za prekvalifikaciju- original ili duplikat
 4. Izvod iz matične knjige rođenih -original ili ovjerena kopija
 5. Kopija lične karte
 6. Cipsov obrazac o mjestu prebivalilišta
 7. Dokaz o uplati upisnine (podaci o uplati su u školi).

III

Konkurs ostaje otvoren do popune upražnjenih mjesta po raspisanom Konkursu.

Prijem dokumentacije je u sekretarijatu škole u vremenu od 9,00 – 13,00 sati.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 / 772 – 611.