BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA

            Ž I V I N I C E

Broj: 03-  3169 /14.

Živinice, 13.10.2014.god.

 

Na osnovu člana 111 Pravila Javne ustanove  Mješovita srednja škola Živinice ,Odluke školskog odbora broj: 02-2897/14. od 12.09.2014.godine, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK broj: 10/4-38-21846-1/14. od 03.10.2014.godine,  JU Mješovita srednja škola Živinice  raspisuje

 

K O N K U R S

za upis  vanrednih polaznika

  u    školsku  2014/ 2015.godinu

 

Za stručna zvanja

– Elektrotehničar energetike…………………………………………………..  20 polaznika

– Mašinski tehničar……………………………………………………………….. 20 polaznika

– Poljoprivredni tehničar (EU VET)………………………………………….. 15 polaznika

– Tehničar finalne obrade drveta……………………………………………   10 polaznika

– Šumarski tehničar(EU VET) …………………………………………………            20 polaznika

a)      Za zanimanja

– Elektroinstalater…………………………………………………………………   5 polaznika

– Elektromehančar………………………………………………………………… 5 polaznika

– Automehaničar…………………………………………………………………..  5 polaznika

– Bravar……………………………………………………………………………….  5polaznika

– instalater centralnog grijanja…………………………………………………  5 polaznika

– Zavarivač ………………………………………………………………………….             10 polaznika

– Ratar- povrtlar(EU VET)………………………………………………………….5 polaznika

– Voćar- vinogradar (EU VET)……………………………………………………5 polaznika

– Stolar (EU PHARE VET)…………………………………………………………5 polaznika

 

Pravo upisa imaju kandidati stariji od 18 godina sa završenom osnovnom školom ili odgovarajućom stručnom ili tehničkom školom koji žele nastaviti obrazovanje, izvršiti prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz prijavu za upis kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju :

  1. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi – za kandidate sa osnovnom školom  (original ili duplikat)
  2.  Svjedodžbe o završenim razredima srednje škole i svjedodžbu o završenoj srednjoj školi /diplomu  -za prekvalifikaciju- original ili duplikat
  3. Izvod iz matične knjige rođenih -original ili ovjerena kopija
  4. Kopija lične karte
  5. Dokaz o uplati upisnine (podaci o uplati su u školi).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja .

Prijem dokumentacije je u sekretarijatu škole u vremenu od 9,00 – 13,00 sati.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 772 611 .

 

                                                                                                            D I R E K T O R

 

                                                                                                            Glavić Ramiz, prof.