RASPORED
KONSULTACIJA ZA RODITELJE U ŠKOLSKOJ 2018./2019. GODINI
R. Br. Odjeljenje Razrednik Dan Vrijeme Dan Vrijeme
1 1d1 Melisa Damadžić četvrtak 17.05-17.50 petak 14.20-15.05
2 1d2 Fata Selimović četvrtak 13.30-14-15 petak 16.15-17.00
3 1el1 Behija Nasupović petak 11.45-12.30
4 1el2 Edis Čičkušić ponedjeljak 15.10-15.55
5 1el3 Sandra Jeleč Blagojević srijeda 16.15-17.00
6 1fr Suada Butković utorak 17.35-17.50
7 1m1 Sabiha Mujčinović ponedjeljak 9.00-10.00
8 1m2 Igor Primorac utorak 16.15-17.00 četvrtak 9.00-10.45
9 1m3 Mehdin Mujanović ponedjeljak 17.00-17.45 četvrtak 13.30-14.15
10 1mt1 Osman Havušić ponedjeljak 11.30-12.30
11 1mt2 Admir Lolić utorak 11.35-12.25
12 1mt3 Adnana Aščić ponedjeljak 15.05-16.00 četvrtak 12.30-13.15
13 1p1 Nijaz Hamzić četvrtak 10.45-11.55
14 1p2 Hidajet Aljić utorak 12.30-13.15
15 2d1 Iljaz Redžić utorak 12.30-13.00 petak 13.30-14.00
16 2d2 Melisa Begić četvrtak 12.30-13.00 ponedjeljak 17.20-17.50
17 2el1 Halid Alibašić srijeda 16.15-17.00
18 2el2 Vanesa Kamberović srijeda 17.05-17.50
19 2el3 Almir Žigić petak 11.40-12.25
20 2fr1 Almira Mešić četvrtak 17.00-17.50
21 2m1 Jasmina Fočić srijeda 11.40-12.25 četvrtak 15.10-15.55
22 2m2 Mahir Rakovac četvrtak 15.10-16.00 utorak 13.30-14.15
23 2m3 Muharem Umihanić utorak 17.05-17.55
24 2mt1 Aida Alibašić utorak 17.00-17.55
25 2mt2 Selma Beširović ponedjeljak 15.00-16.00 petak 10.20-10.50
26 2mt3 Samira Ramić utorak 17.00-17.50 srijeda 10.50-11.35
27 2p1 Zijad Čaušević ponedjeljak 10.00-10.35 petak 9.00-11.00
28 2p2 Mirzeta Kamberović petak 14.20-15.05
29 2št Edisa Dugalić utorak 14.00-15.00 petak 13.00-13.30
30 3d1 Meho Hodžić ponedjeljak 10.00-10.45 petak 17.05-17.50
31 3d2 Osman Tulumović ponedjeljak 14.15-15.00 četvrtak 14.15-15.00
32 3el1 Milo Mišković četvrtak 13.30-14.15
33 3el2 Mirsad Ibrahimović petak 14.15-15.00
34 3el3 Advija Pepić četvrtak 11.15-12.00
35 3fr1 Elmedina Trakić ponedjeljak 10.45-11.30
36 3ft Edina Bandović srijeda 16.15-17.00
37 3m1 Eldin Salihović utorak 10.00-10.45 srijeda 10.45-11.30
38 3m2 Mevludin Mešanović četvrtak 14.15-15.00
39 3m3 Muamera Čamdžić utorak 10.00-10.45 petak 13.30-14.15
40 3mt1 Fata Ikanović petak 17.00-18.40
41 3mt2 Alisa Husanović petak 10.45-11.30
42 3p1 Fatima Hadžikić petak 13.30-14.15
43 3p2 Advija Čaušević ponedjeljak 12.30-13.15 petak 12.30-13.15
44 3p3 Ervin Mujabašić petak 14.20-15.00
45 4d1 Fahrudin Pašić petak 12.25-13.15
46 4el1 Ibro Ćasurović četvrtak 12.00-13.30
47 4m1 Hamzalija Bajrić petak 10.45-11.30
48 4mt1 Azra Mehić srijeda 11.40-12.25 petak 13.30-14.15
49 4mt2 Eldina Umihanić utorak 11.00-12.00
50 4mt3 Sanela Kahrimanović petak 16.00-17.00
51 4mt4 Mersiha Halilčević utorak 10.45-11.30
52 4p1 Ilija Maričević ponedjeljak 15.05-16.15