Ulica Alije Izetbegovića broj 12,

75270
Živinice, BiH

msszivinice@bih.net.ba
+387 35 772 611

Uprava škole:

Osman Havušić, direktor

Nevres Salihović, pomoćnik direktora

Hazim Aljić, pomoćnik direktora

Lejla Mehanović, pedagog

Aida Imširović, sekretar

Ramiz Salihović, saradnik za ekonomsko-finansijske poslove

Ramiza Smajić Mehmedović, referent za administrativne poslove