Ulica Alije Izetbegovića broj 12,

75270
Živinice, BiH

mss.zivinice@montk.gov.ba
+387 35 772 611

Uprava škole:

Edis Čičkušić, direktor

Osman Havušić, pomoćnik direktora

Nehrudin Goletić, pomoćnik direktora

Lejla Mehanović, pedagog

Aida Imširović, sekretar

Ramiz Salihović, saradnik za ekonomsko-finansijske poslove

Ramiza Smajić Mehmedović, referent za administrativne poslove