Liste kandidata iz člana 14. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, koji su se prijavili za radna upražnjena radna mjesta u JU Mješovita srednja škola Živinice možete pogledati ovdje:

117.1. Bosanski jezik, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme

117.2 Engleski jezik puna norma 1 izvršioc, na određeno vrijeme

117.3 Engleski jezik, 12 časova, 1 izvršioc, na određeno vrijeme

117.4 matematika, 1 izvršilac, na 17 časova, na određeno vrijeme

117.5 latinski jezik, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme

117.6 Fizika, 12 časova, 1 izvršioc, neodređeno vrijeme

117.7 Fizika 12 časova, 1 izvršioc, određeno vrijeme

117.8. Hemija, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme, do zbrinjavanja zaposlenika za čijim radom je prestala potreba

117.9. Hemija, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme

117.10. Biologija, 1 izvršilac, na 18 časova, na određeno vrijeme

117.11 Psihologija. 10 časova, 1 izvršioc, određeno vrijeme

117.12 historija, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme

117.13 islamska vjeronauka, 1 izvršilac, puna norma na neodređeno vrijeme

117.14. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 7 časova, na određeno vrijeme

117.16 tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac na 10 časova na neodređeno vrijeme

117.17 tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac na 10 časova na određeno vrijeme

117.18 sociologija, 1 izvršilac, na 4 časa na određeno vrijeme

117.19 Stručno-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme

117.20. Stručno teorijska nastava – mašinska grupa predmeta, puna norma određeno vrijeme

117.21 praktična nastava, automehaničar

117.22 praktična nastava, zavarivač

117.23 praktična nastava, instalater centralnog grijanja

117.24 stručno-teorijska nastava elektrotehnička grupa predmeta, puna norma, do povratka zaposlenika sa funkcije

117.25 stručno-teorijska nastava elektrotehnička grupa predmeta elektroenergetski smjer, puna norma, do povratka zaposlenika sa funkcije

117.26 Stručno-teorijska nastava drvoprerađivačka grupa predmeta, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme

117.27. Praktična nastava – drvoprerađivačka grupa predmeta, puna norma, 1 izvršioc, neodređeno vrijeme

117.28. Praktična nastava – drvoprerađivačka grupa predmeta, 16 časova, 1 izvršioc, određeno vrijeme

117.29 Stručno-teorijska nastava šumarska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme

117.30 Praktična nastava – šumarska grupa predmeta, 11 časova, 1 izvršioc, određeno vrijeme

117.31 Stručno-teorijska nastava medicinska grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme

117.32 Stručno-teorijska nastava medicinska grupa predmeta, 2 izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme

117.33 Stručno-teorijska nastava medicinska grupa predmeta, na 6 časova, na određeno vrijeme

117.34. Zdravstvena njega, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme

117.35. Zdravstvena njega, 3 izvrioca, puna norma, na određeno vrijeme

117.36. Zdravstvena njega, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme

117.37 Estetika, 6 časova, 1 izvršioc, određeno vrijeme

117.38. Stručno teorijska nastava- Frizer, 14 časova, 1 izvršioc, određeno vrijeme

117.39. Pedagog, puna norma, 1 izvršioc, neodređeno vrijeme

117.41. Praktična nastava – Frizer, puna norma, 2 izvršioca

117.42. Praktična nastava – Frizer, 12 časova, 1 izvršilac

Napomena: Kandidati koji koji ostvaruju pravo na bodove po osnovu pripadnosti nekoj kategoriji od branitelja ili po osnovu radne obaveze, a  nisu dostavili uvjerenje Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, da je nezaposlen i da se nalazi na evidenciji iste, dužni su istu ponijeti na intervju i predočiti komisiji, ukoliko to ne urade bodovi koje su dobili na rang listi po tom osnovu biti će izbrisani.

Eventualne nejasnoće ili primjedbe na bodovanje možete ukazati  lično odgovarajućoj komisiji 15 i 16 ( ponedjeljak i utorak) avgusta 2016 godine.