mjerenje_pritiska_150347678U saradnji sa MU “Interaktivne otvorene škole” Tuzla, J.U. Mješovita srednja škola Živinice je dio projekta “Demokratski razvoj škola”. Nakon edukacije koju je MIOS organizovao u augustu, naša škola je stekla uslove da piše projekat koji bi mogao unaprijedi radne uslove škole i poboljša praktičnu nastavu u nekoj od struka. Učesnici edukacije su odlučili da u projekat uključe medicinisku struku, gdje bi učenici pod nadzorom profesora aktivno radili na podizanju svijesti o zdravlju. Učenici će proći edukaciju mjeranja šećera i krvnog pritiska. Nakon toga škola će se staviti na raspolaganje lokalnoj zajednici kroz punkt u školi i punktove na ulici, gdje će građani moći da izvrše ove vrste pretraga.

O rasporedu dešavanja, građanstvo će biti informisano putem naše stranice.