U ponedjeljak 4.6.2018.g. trenerice Inkluzije iz Mios-a Tuzla su u JU MSŠ Živinice snimali edukativni film o pozitivnim primjerima u praksi. Ernada Hodžić je učenica 2p3 i ove godine je objavila knjigu pjesama za djecu Pjesmo moja. Ernada je dijete sa cerebralnom paralizom i redovno pohađa našu skolu i osvaja nagrade na literarnim konkursima. Profesorice Bosanskog jezika i književnosti Hurija Imamović i Samira Ramić su na seminaru Inkluzija dobile da odrade zadatak u praksi i one su to odradile u odjeljenju 2mt2 kroz nastavnu jedinku Anotacija. Učenici su čitali i analizirali Ernadine pjesme,a zatim pisali anotaciju za njenu zbirku pjesama Pjesmo moja.
Uočivši da ovakav pristup promoviše i ističe jake strane učenika sa poteškoćama trenerice su predložile da snime film o ovoj učenici što je danas i urađeno. Učešće u filmu uzeli su i učenici Suljić Amina i Durić Merisa iz 2mt2 te Bašić iz 2p3.