Jeśli chciałbyś wyruszyć w najciekawsze wg nas trasy po rynkach i branżach na całym świecie, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. W dzisiejszym Tygodniku „bawimy się w centrum zarządzania światem”. “Żaden Lehman, tylko szary nosorożec!” przeczytamy o tym, czy ostatnie wydarzenia w Chinach wpłyną na ryzykowne klasy aktywów? Które rynki wg nas mogą być ciekawe dla inwestorów w 2022 r.?

Pekao Tygodnik 29.02.2024 r.

  1. Jak NBP może wspierać złotego i płynność na rynku obligacji?
  2. „Fundusze dłużne krótkoterminowe” z serii Pekao Focus.
  3. W tej edycji Tygodnika analizujemy bieżące dane i zastanawiamy się co wygra – strach przed recesją czy inflacją?
  4. Subfundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.Benchmark – wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Zaufało nam ponad 480 tysięcy klientów, którzy docenili szeroką i różnorodną ofertę funduszy i subfunduszy Pekao. Zakładaliśmy trend boczny dla większości klas aktywów, jednak globalna pandemia koronawirusa spowodowała, że obecnie realizacja takiego scenariusza nie wydaje się być możliwa. Zapraszamy do komentarza Jacka Babińskiego, CIO, Wiceprezesa Zarządu Pekao TFI odpowiedzialnego za Pion Zarządzania Aktywami. Zachowania się poszczególnych rynków i klas aktywów na II półrocze 2020 r. Zapraszamy na 8 minut dłużnej inspiracji!

Pekao Tygodnik 08.06.2021 r.

Funduszy Pekao Megatrendy – w nowym wydaniu Tygodnika Pekao. O tym jak inwestuje się w spółki dywidendowe rozmawia Łukasz Kwiecień z Filipem Lubką, Zarządzającym Portfelem w Pekao TFI. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym materiałem z serii Focus pt.

WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY O ZARZĄDZANIE

Zapraszamy do komentarza rynkowego pt. „W co inwestują fundusze dłużne krótkoterminowe? Imponująca skala rocznych wzrostów wartości jednostek uczestnictwa części funduszy dłużnych i akcyjnych. Jak sytuację ocenia zarządzający akcjami zagranicznymi w Pekao TFI?

Pekao Tygodnik 30.11.2021 r.

Rok 2023 był bardzo udany dla inwestorów praktycznie wszystkich klas aktywów. W naszej ocenie, rok 2024 na rynkach może być już trudniejszy i przynieść większązmienność. Jacek Babiński, Wiceprezes Zarządu Pekao TFI wraz z zespołem zarządzających przybliżają możliwe scenariusze dla rynków na I półrocze 2024 r.

Perspektywy rynkowe – scenariusze dla rynków na drugie półrocze 2020 r.

„RPP po raz dziesiąty podnosi stopy procentowe”. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem rynkowym z serii Focus pt. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem rynkowym z serii Pekao Focus pt. W tym tygodniu zapraszamy na podcast o złudnej sile rynku pracy w USA, kasandrycznym wizjom z UK oraz eskalacji wokół Taipei. Zapraszamy na Tygodnik, w którym rozważamy o tym jak ważna jest płynność – w rzekach, kranach i na rynkach finansowych.

Fundusze dłużne krótkoterminowe 22.09.2022 r.

Jaką strategię obieramy obecnie w portfelach funduszy dłużnych krótkoterminowych? Czego można się spodziewać po funduszach dłużnych krótkoterminowych w okresie podwyżek stóp procentowych? Łukasz Tokarski, CFA w wywiadzie Macieja Pieloka, CFA. Karnawał Możliwości 2021 to cykl wideo wywiadów Macieja Pieloka z ekspertami Pekao TFI. Zapraszamy do obejrzenia pierwszego z tego cyklu wywiadu  pt.

„Inwestowanie w czasach szaleństwa”, Jacek Janiuk, Prezes Zarządu Pekao TFI stawia pytanie “Jak tym razem zachowają się rynki”? W 8 odcinku Drogowskazu Rynkowego Jacek Janiuk, Prezes Zarządu Pekao TFI omawia kolejny punkt Dekalogu “Systematyczność procentuje”. Zapraszamy do obejrzenia wideo, w którym eksperci Pekao TFI przedstawiają swoje opinie o tym, jaka zmiana wywołana pandemią pozostanie z nami na dłużej w świecie inwestycji. „Z okazji Dnia Dziecka lekcje będą skrócone”, a Maciej Pielok śpiesząc się na boisko zaprasza Państwa na skrócony Pekao Tygodnik. W nim zahaczamy o zgrzyty w komunikacji pomiędzy rynkiem a NBP, niejasne dalsze losy polskiego QE, kolejne ambitne plany wydatkowe Białego Domu i nasz pomysł na unikanie ryzyka politycznego inwestując w akcje.

Tym razem wychodzimy od tego jak Europejczycy radzą sobie z zerowymi stopami procentowymi i omawiamy w naszej ocenie bardziej dochodowe rodzaje obligacji. Rozmówcą Macieja Pieloka, CFA Fortrade Broker: Krótka recenzja jest Dariusz Kędziora, CFA. Czy trwająca obecnie wyprzedaż na giełdach w Szanghaju i Hong-Kongu to zapowiedź gorszej passy akcji rynków wschodzących, a może okazja inwestycyjna?

Dostarczamy wiedzę, a także komentarze dotyczące bieżących wydarzeń z rynków finansowych. Informacje zawarte w niniejszym materiale zostały opracowane i zatwierdzone przez Pekao TFI S.A. I nie stanowią porady inwestycyjnej. Subfundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.Benchmark – wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem rynkowym z serii Pekao Focus pt. „Fundusze dłużne krótkoterminowe” – (aktualizacja). Przedstawiamy opracowanie przybliżające zmiany w przepisach ustawy o PIT, dotyczących opodatkowania dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Posiada ponad 30 lat doświadczenia na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Z uwagi na to, że PPK w Pekao TFI S.A. Oparte jest na lokowaniu środków w ramach funduszu inwestycyjnego, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.

Czy inflacja osiągnęła już swój szczyt? Dlaczego warto dywersyfikować swoje inwestycje? Możliwe scenariusze dla rynków na 2022 rok przybliżają eksperci Pekao TFI.

Oj, bardzo dużo, a nawet – coraz więcej! O podatkach i inwestycjach – w tym wydaniu Tyghodnika. Warunkiem jest dodanie przez Państwa w wiadomości e-mail informacji, że testy będą przeprowadzane w związku z umową zawartą z Pekao TFI.

Przed czerwcową przerwą w podcaście Tygodnik, zapraszamy jeszcze na kwadrans głównie poświęcony poszukiwaniu szczytu inflacji oraz jego potencjalnych skutków na giełdach i rynku długu. Zapraszamy do lektury najnowszego opracowania pt. „Perspektywy rynkowe na 2022 r.”, w którym Jacek Babiński, wiceprezes zarządu Pekao TFI wraz z zespołem zarządzających przybliżają możliwe scenariusze dla rynków na 2022 r. Zapraszamy na najnowszy Tygodnik, w którym mówimy o pesymistach, którzy nie sprzedali akcji, ekonomistach, którzy nie doszacowali inflacji oraz dyktatorach, którzy nie uniknęli krytyki.

Zapraszamy do lektury oraz obejrzenia wideo. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi komentarzami zarządzających, dotyczącymi wybranych subfunduszy/funduszy Pekao TFI. Pierwsze wpłaty do PPK należy naliczyć już od pierwszego wynagrodzenia, wypłaconego po zawarciu Umowy o prowadzenie PPK, bez względu na to, za jaki okres przysługuje wynagrodzenie, które stanowi podstawę naliczenia tych wpłat. Oznacza to, że od wynagrodzeń naliczonych po podpisaniu Umowy o prowadzenie powinniście Państwo naliczyć/pobrać składki na poczet PPK, by przekazać je do Funduszu maksymalnie do 15 dnia kolejnego miesiąca.

O relatywnej atrakcyjności klas aktywów, ryzyku korekty oraz perspektywach bieżącej hossy rozmawiają Maciej Pielok i wiceprezes Pekao TFI S.A. „Wyścig po zysk” to następny z odcinków cyklu wideo poświęcony funduszom akcyjnym. Dowiedz się co czeka Cię w podróży, jeśli wybierzesz trasę, która z założenia powinna umożliwić Ci najszybszą drogę do spełnienia marzeń finansowych.

Opada kurz bitewny po zaskakująco mocnej obniżce stóp w Polsce. Co z niej wynika dla naszych funduszy CBOE pochodne Europa przenosi praktyki rynku USA do bloku dłużnych? I dlaczego nowe prognozy wzrostu gospodarki europejskiej zostały właśnie obniżone?

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem do bieżącej sytuacji rynkowej. Spadki cen obligacji skarbowych – korekta czy już bessa? Czy rozwiązania obligacyjne mogą generować dodatnie stopy zwrotu w okresach Karol Merrill podwyżek stóp procentowych? Maciej Pielok, CFA i Dariusz Kędziora, CFA zapraszają do obejrzenia wideo. Jakie główne czynniki mogą wpływać na wyniki rozwiązań dłużnych krótkoterminowych?