Učenici naše škole Asim Nukić, Alen Redžaj (3št) , Anela Ahmetović i  Jasmina Malkić (2p1)  su učestvovali u radu edukativnog ekološkog kampa Ambasadori čistog zraka , u terminu  od 11.10.2019 do 13.10.2019  u hotelu „Staza“ na Bjelašnici.

Naši učenici su otputovali sa još 12 učenika iz srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona,  u pratnji voditelja ekološke sekcije  prof. Advije Pepić.

Udruženje Eco Active Natura je implementator projekta “Ambasadori čistog zraka” koji finansira Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH. Projekat “Ambasadori čistog zraka” ima za cilj unaprjeđenje svijesti mladih o zagađenosti zraka u FBiH.

Projekat namijenjen učenicima viših razreda srednjih škola iz 3 kantona u Federaciji BiH, biće implementiran u narednih 12 mjeseci u Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom kantonu i Zeničko – dobojskom kantonu.

Sažetak projekta                   
Kroz nekoliko projektnih aktivnosti kao što su: edukacija putem teoretske, praktične i terenske nastave, vršnjačka edukacija, te informisanje putem društvenih mreža, mladi će se upoznati sa procesima u okolišu, uzrocima, posljedicama, prevenciji i ulozi pojedinca i društva na zagađenje okoliša,
U okviru projekta predviđeno je pokretanje 10 stanica za praćenje koncentracije sumpordioksida i čađi na fiksnim lokacijama u 10 škola u Federaciji BiH,mađu kojima i u našoj školi..

Učenici  koji su prošli edukaciju o zagađenju zraka, te značaju i uspostavi  Stanica za mj a projekta.erenje koncentracije sumpordioksida (SO2) i čađi u zraku će održati radionice u svojim školama namijenjene educiranju ostalih učenika  o ovoj temi. 40 Ambasadora čistog zraka educiraće direktnim putem  1000 drugih učesnika o ovoj temi putem 40 održanih radionica, a javnost će biti direktno alarmirana svaki put kada se vrijednosti zagađenja zraka podignu iznad  tolerantnog iznosa.

Predavačima je asistiralo  i 5 volontera koji su takođe bili zaduženi  za animaciju grupe tokom trajanja kampa.

Predavači su bili:

Ekspert iz oblasti hemije je Maida Haskić, profesorica hemije Srednje škole,  za okoliš i drvni dizajn,

Ekspert iz oblasti zdravstva  Dr. Zlatan Hamza, ispred Zavoda za javno zdravstvo KS,

Enis Omerčić, Viši saradnik Federalog hidrometeorološkog zavoda Sarajevo.

Izrada  i postavljanje mjernih stanica, te praćenje njihovog rada

Podaci o zagađenju zraka biće redovno objavljivani na web stranici projekta. Ova aktivnost će se odvijati od 9. do 12. mjeseca  projekta ,sa tendencijom da bude nastavljena i nakon završetka projekta.

Nakon provedbe edukativnog kampa biće obezbijeđena kontinuirana komunikacija sa polaznicima kampa, putem telefona, maila i web stranice http://ambasadori.eco-natura.ba/, na kojoj će biti objavljivane aktivnosti i rezultati mjerenja zagađenja zraka na regularnoj osnovi. Takođe će projektni tim sa ekspertom za zagađenje okoliša mentorisati dalje aktivnosti  na izradi mjernih stanica i vršnjakoj edukaciji, te na mjesečnoj osnovi obilaziti škole sa kojim će biti ostvarena saradnja. Nakon postavljanja mjernih stanica, one ostaju u trajnom vlasnišvu škola, čime se obezbjeđuje održivost projekta i nakon završetka.