U sklopu realizacije projektnih aktivnosti “Štetni uticaj nargile na psihofizičko zdravlje učenika” dana 8.11.2019.godine smo imali mrežni susret sa Osnovnom školom “Grivice” Banovići. Naši učenici koji su uključeni u realizaciju projekta su održali prezentaciju učenicima sedmih  razreda. Pored prezentacije, učenici su imali priliku pogledati i film koji su snimili članovi projektnog tima. Cilj ovih aktivnosti  je da  se kroz razgovor, diskusiju i razmjenu informacija  kod djece probudi svijest o štetnosti nargile.

Učenici trećeg razreda medicinske škole Elmedina Trumić, Amel Čičkušić, Belmin Islamović i Sejfudin Imamović su bili na visini zadatka i nadostojanstven način kroz ove aktivnosti predstavili  ovaj projekat i našu školu. Koordinatorice projektnih aktivnosti su profesorica Alma Šahbegović I Ivana Mijatović.