Današnju temu za stručno usavršavanje pod nazivom  „Neverbalna komunikacija“ realizovao je profesor Hamdo Salkić.

Neverbalna komunikacija služi kao dopunski kanal za slanje poruka prenoseći naše emocije, raspoloženja, misli i stavove. Za razliku od verbalne komunikacije koja je u većini slučajeva pod našom kontrolom, neverbalna komunikacija je automatska i nesvjesna. Neverbalnim znakovima najviše se vjeruje kad su suprotni verbalnim. Opažanje neverbalnog ponašanja je važno jer ono može nadopuniti, suprotstaviti, potencirati, regulisati ili poništiti verbalni sadržaj poruke. Način kretanja i držanja tijela, odjevni stil, geste, izrazi lica, ton, dodir i pogled samo su neki od neverbalnih poruka koje šaljemo svojoj okolini. Neverbalni signali drugih lakše se uočavaju ili prepoznaju, dok mi sami često nismo svjesni svoje neverbalne komunikacije.

Poznavanje neverbalnih znakova može nam pomoći da bolje razumijemo ljude i smanjimo moguće nesporazume u komunikaciji. Ljudi se razlikuju osjetljivošću na neverbalne znakove, pa ih jedni prepoznaju bolje a drugi slabije. Često se zaboravlja da kod komuniciranja treba obratiti pažnju na neverbalne poruke i njihovom uticaju na stvaranje našeg imidža. Priznati američki psihoterapeut Aleksandar Lowen je u svojoj knjizi The language of body napisao: „ Ni jedan jezik nije tako jasan kao jezik tijela, kad ga jednom naučimo čitati.“