Dragi učenici,

u skladu sa odlukom o organizaciji online nastave srednjih škola u školskoj 2019/2020. godini, koju je Ministarstvo obrazovanja i nauke TK dostavilo srednjim školama 2.4.2020. godine, u JU Mješovita srednja škola Živinice online nastava u školskoj 2019/2020. godini će biti organizovana na sljedeći način:

  1. Online nastava će biti realizovana putem online platforme na kojoj ste već registrovani i koju ste koristili prethodne sedmice.
  2. Online nastava će se u potpunosti realizirati za sve nastavne predmete, dok će praktična nastava biti realizirana u vidu online nastave u mjeri u kojoj je to moguće.
  3. Od 6. aprila 2020. godine škole će realizirati online nastavu prema rasporedu časova koji je za vaše odjeljenje važio u martu 2020. godine, te se isti neće mijenjati do kraja školske godine.

To znači da će profesori sadržaje svojih nastavnih predmeta postavljati na online platformu za vaše odjeljenje po redovnom rasporedu časova. Sadržaji za jedan dan će na platformu biti postavljeni u periodu od 9.00 do 19.00 sati za tekući dan (u ponedjeljak će biti postavljeni sadržaji koje imate ponedjeljkom po rasporedu, utorkom za utorak itd.). Sadržaji neće biti postavljani u dane vikenda, kao ni radnim danom prije 9.00, niti iza 19.00 sati.

  1. Učenici su dužni svaki dan dolaziti na platformu i preuzimati sadržaje predviđene za taj dan, a nastavnici su dužni pratiti prisutvo, praćenje i aktivnosti učenika tokom realizacije online nastave. Tokom trajanja online nastave učenici će biti ocjenjivani.
  2. Obim dostavljenih zadataka i testova neće biti veći od u odnosu na obim praktikovan tokom realizacije redovne nastave. Nastavnici će strogo voditi računa o rokovima i obimu zadatih domaćih zadaća. Opterećenost učenika zadacima i testovima, kontinurano će pratiti pedagog i direktor škole.
  3. Učenici koji su izostali sa više od 1/3 nastavnih sati u toku školske godine (u toku redovne i online nastave ukupno) bit će dužni polagati razredni ispit, a polaganje će biti organizovano na kraju godine, u junskom ispitnom roku ili vanrednom ispitnom roku, kada se za to steknu uslovi.
  4. Za učenike koji nemaju tehničke uslove za praćenje online nastave, ponudit će se printani materijali za pripremanje za polaganje razrednog ispita, koje u dogovorenom terminu u školi može preuzeti roditelj ili staratelj učenika ili sam učenik, ukoliko njegovo kretanje nije ograničeno postojećim odredbama.
  5. Za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama, stručni saradnik defektolog će biti u kontaktu sa predmetnim profesorima, kao i samim učenicima i njihovim roditeljima i pratiti mogućnost učestvovanja u online nastavi. Tamo gdje ne postoje uslovi za praćenje online nastave učenika sa posebnim potrebama, osiguravaju se potrebni nastavni materijali koji će na odgovarajući način biti dostavljeni učeniku i njegovim roditeljima/ starateljima, kako bi se mogao pripremati za polaganje razrednog ispita.
  6. Organizacija maturskih/završih ispita bit će utvrđena naknadno.
  7. Ispite iz nastavnih predmeta za učenike kojima je odobren prelazak iz jednog u drugi obrazovni program, škola će organizovati putem online komunikcije.

Navedeno stupa na snagu danom donošenja, tj. 2.4.2020. godine.

Ostanite kod kuće, ostanite zdravi i za sve što vas bude zanimalo, obratite se svojim razrednim starješinama ili pedagogu škole.

Direktor škole

Osman Havušić,

dipl. med. teh.