Obavještavamo učenike IV p1 i IV št razreda, koji su položili popravni ispit iz eksterne mature, da diplome mogu preuzeti sutra, 14.9., u 14.00 sati u prostorijama škole.