Zbog novonastale situacije uzrokovane korona virusom došlo je do obustave nastave na dvije sedmice. Sudeći po tome kako se stvari odvijaju redovna nastava se vjerovatno neće nastaviti nakon isteka ove dvije sedmice. Stoga Ministarstvo nauke i obrazovanja, Pedagoški zavod i sve škole poduzimaju aktivnosti na organizovanju online nastave.

Potrebno je da svi razrednici evidentiraju, ako nemaju, da ih pribave od učenika, mobilne telefonske brojeve svojih učenika i email adresu, koju će upisati u excel obrazac, koji će dobiti na svoj email tokom današnjeg dana do 24.00 sata.
Ukoliko učenik nema email adresu, upisat će se samo telefonski broj mobilnog uređaja. Podaci moraju biti tačni zato šte će se isti koristiti za komunikaciju sa učenicima tokom realizacije online nastave. Kada razrednici popune excel tabelu, vraćaju je na email sa kojeg su dobili i čekaju sljedeće upute.
Rok za dostavu podataka je što prije to bolje. Mole se razrednicida ovaj prvi korak odrade temeljito i efikasno.

Mole se razrednici da ovaj prvi korak odrade temeljito i efikasno. Za sve informacije koje trebaju učenici,  neka se obrate razredniku i predmetnom nastavniku.Takođe se mole učenici da prate informacije koje se objavljuju na web stranici  i facebook stranici škole i da daju svoj doprinos  organizaciji online nastave. Ova situacija zahtijeva ozbiljnost, disciplinovanost i odgovornost, kako učenika tako i nastavnika.