Prema planu aktivnosti na unaprjeđenju i poboljšanju odnosa sa zajednicom i zajedničkog rada na uočavanju i rješavanju problema PS Živinice nastavlja sa realizacijom edukacija učenika iz oblasti Saobraćaja i Zloupotreba droga i narkotičkih sredstava.

Predstavnici MUP-a TK i Doma zdravlja Živinice će u petak, 28. oktobra 2016. godine, od 12,30 do 13,15 sati, u amfiteatru škole, za učenike MSŠ i Gimnazije Živinice održati predavanje  sa glavnim temama:

Droga kao devijantna pojava u savremenom društvu i Uticaj droga i narkotičkih sredstava na zdravtsveno stanje lica.

Edukaciji će prisustvovati učenici odjeljenja 4št, 4m1, 4e1, 4mt i 3mt1. Predmetni nastavnici Edisa Dugalić, Sabiha Mujčinović, Halid Alibašić, Azra Mehić, Osman Havušić i Sanela Halilović će obavijestiti i organizovati dolazak i prisustvo učenika.

izaberi-zivot