Razmišljate li o tome kako da pomognete okolini i kako da sačuvate prirodu od zagađenja.

Šta ste vi danas učinili da bi sačuvali svoju okolinu?

Jeste li razdvojili otpad i odvojili plastiku i papir?

Sav otpad u našoj školi do sada je odlagan bez odvajanja u jedan kontejner. Pri tome su plastične boce zauzimale skoro cijeli prostor, što je pored zagađenja, znatno povećavalo komunalne troškove.

U dogovoru sa preduzećem za odvoz otpada menadžment naše škole je obezbijedio kontejnere za selektivno odlaganje otpada. Oni su postavljeni u unutrašnjem prostoru škole a svaki od njih ima odgovarajuću boju, žuti za odlaganje plastike a plavi za odlaganje papira.

Odlaganjem otpada na pravilan način pomažemo očuvanju životne sredine jer je štetni uticaj plastike jako veliki. Plastika nije samo otpad koji zauzima prostor, već sadrži i hemikalije koje ugrožavaju našu planetu.

Nadamo se da ste i vi jedan od onih koji imaju ekološku svijest i koji razmišljaju kako da očuvamo našu planetu. Odlažite otpad tamo gdje mu je mjesto. Ne bacajte ga po školskom dvorištu, oko kuće, na ulicu, po parku, u učionici, ne gurajte ga iza radijatora. Vrijeme je da se osvrnete iza i oko sebe i razmislite šta ste vi do sada kao pojedinac napravili za očuvanje okoline.  Hvala!

Ekološka sekcija Javne ustanove Mješovita srednja škola Živinice.