Članovi sekcija Prevencija bolesti ovisnosti i Promocije zdravlja su u petak, 4. februara obilježili Svjetski dan borbe protiv raka, zajedno sa voditeljima sekcija Bahrudinom Rizvićem i Edinom Ramić.
Posjetili su 2fr razred i održali radionicu o raku (karcinomu) debelog crijeva i načinima moguće prevencije istog, te izradili edukativne materijale i plakate na ovu temu, koje su podijelili i sa ostalim učenicima naše škole i izložili ih u školskom holu. Učenici su upoznati o uzrocima nastanka, osnovnim simptomima ove bolesti, načinima dijagnostike i liječenja, a akcenat edukacije bio je na mogućoj prevenciji nastanka raka debelog crijeva, promjenom načina prehrane i povećanjem tjelesne aktivnosti.


Edukacija je obuhvatala odgovore na pitanja: koje namirnice i u kojim količinama povećavaju rizik za nastanak karcinoma debelog crijeva, koje namirnice i u kojim količinama ga smanjuju, kao i to koliko je potrebno fizičke aktivnosti za moguću prevenciju.
Edukacija je bila bazirana na brojnim istraživanjima posljednjih nekoliko decenija, koja ukazuju na povezanost načina prehrane i sjedilačkog načina života, na povećanje incidence nastanka ovog karcinoma.
Uprskos napretku u dijagnostici i liječenju, petogodišnje preživljavanje od karcinoma debelog crijeva je samo 60%, što predstavlja važan javnozdravstveni problem, zbog čega su članovi ovih sekcija, između ostalog i odlučili se, da na ovaj dan govore baš o ovoj temi.
U Bosni i Hercegovini dijagnostifikuje se oko 1800 novih slučajeva godišnje, a umre oko 1100 osoba, uz podjednaku šansu za obolijevanje, kako muškaraca, tako i žena.