U našoj školi u periodu od 21.3. do 23.3.2022. godine, a u povodu obilježavanja Dana šuma, vode i meteorologije realizovane su brojne aktivnosti. Obilježavanje ovih važnih datuma ima za cilj jačanje svijesti po pitanju zaštite životne sredine i uopšte, očuvanja svijeta u kome živimo.

U realizaciji aktivnosti učestvovali su profesori Stručnih aktiva drvoprerade i šumarstva i stručnog Aktiva hemije, biologije i frizerske struke sa učenicima odjeljenja IIšt, Id1, IId1, IId2, Ifr, IIfr, IIIfr i IVmt2.

U holu naše škole učenici su imali priliku pogledati izložbeni kutak. Izloženi su panoi, drvene kreacije sa veoma zanimljivom fontanom koja je rad naših učenika.

U toku ova tri dana prikazan je eko-film (dostupan na OVDJE), urađena radionica na temu „Onečišćenje i zaštita vode“, održano predavanje na temu „Podzemne vode“, te pripremljen i učenicima pročitan referat na temu „Tri važna međunarodna dana koje ne smijemo zaboraviti“.