Prema Godišnjem programu rada Stručnog aktiva biologije, hemije i frizerske struke u periodu od 25. do 29. 10. 2021. godine u prostorijama naše škole obilježen je Dan mola, koji se tradicionalno obilježava 23.10. svake godine.

Naime, članovi stručnog aktiva biologije, hemije i frizerske struke su  obilježili ovaj značajan dan kroz niz aktivnosti, tačnije referat kojim su upoznati učenici svih struka o značaju navedenog dana, radionice, gdje su učenici direktno imali priliku da kroz rad uoče važnost mola u prirodnim naukama, izradom plakata u holu škole kojim je skrenuta pažnja na određene pojedinosti kroz historiju samog pojma mol i njegovu primjenu, te je podijeljen promotivni materijal u vidu letaka.

Sve aktivnosti su kontinuirano tekle cijelu sedmicu, te s razlogom i opravdano možemo reći da je to bila sedmica mola u našoj školi.