U prilogu se nalaze odluke o visini upisnine za učenike u školskoj 2020/2021. godini, kao i o visini naknade korištenja usluge fizičkog obezbjeđenja škole.