Prema planu aktivnosti na unaprjeđenju i poboljšanju odnosa sa zajednicom i zajedničkog rada na uočavanju i rješavanju problema PS Živinice nastavlja sa realizacijom edukacija učenika iz oblasti Saobraćaja i Zloupotreba droga i narkotičkih sredstava.

Stoga, predstavnici MUP-a TK i Doma zdravlja Živinice su u petak, 28. oktobra 2016. godine, od 12,30 do 13,15 sati, u amfiteatru škole, za učenike MSŠ i Gimnazije Živinice održali predavanje  sa glavnim temama:

Droga kao devijantna pojava u savremenom društvu i Uticaj droga i narkotičkih sredstava na zdravtsveno stanje lica.

Edukaciji su prisustvovali učenici odjeljenja 4št, 4m1, 4e1, 4mt i 3mt1 sa predmetnim nastavnicima Edisom Dugalić, Sabihom Mujčinović, Halidom Alibašićem, Azrom Mehić, Osmanom Havušićem i Sanelom Halilović .

Predavanje je bilo sadržajno i značajno time više što u poroznom društvu kao što je naše, su i naši učenici vrlo često na meti narko dealera. Učenicima su prezentovane i vrste droga, načini raspoznavanja i djelovanja istih kako bi učenici bili upućeni u ono što bi im se eventualno moglo ponuditi i do čega u konačnici dovodi kako povremena upotreba, tako i česta upotreba narkotika.

14858817_10210088674954029_788578756_o 14859379_10210088675154034_914891517_o 14876168_10210088683274237_598595577_o 14881283_10210088685554294_794681004_o 14881576_10210088683994255_1683819999_o14923979_10210088669753899_1846259252_o14923916_10210088674914028_927748046_o14923887_10210088674434016_1400763817_o14895567_10210088681554194_1454128143_o14894452_10210088676714073_402064582_o14894429_10210088682114208_1083311151_o14881743_10210088682874227_1015006447_o