Aktiv biologije, hemije i frizerske struke organizovalo je školsko takmičenje iz frizerske struke učenika prvih, drugih i trečih razreda. Tema takmičenja je „Frizure sa pletenicama“. Takmičenje je održano u školskom frizerskom salonu  u petak 22.03.2019 godine.

Takmičenju je pristupilo 16 učenika  koji su bili podjeljeni u dvije grupe. Takmičari su sa svojim modelima napravili  defile u školskom holu. Nakon završenog takmičenja i analize rezultata od strane komisije najbolje rezultate ostvarile su učenice:

  1. Poljić Ajiša (100 bodova)
  2. Dervišević Irmela (94,75 boda)
  3. Lačić Refija (90,75 boda)

Ove tri učenice će predstavljati našu školu na daljnim takmičenjima ove školske godine.