Danas je završen prvi upisni rok za upis u prve razrede. Na osnovu broja prijavljenih učenika može se zaključiti da vlada ogroman interes za upis u našu školu.

Na prvom upinom roku u našu školu prijavilo se ukupno  410 učenika u sva zvanja i zanimanja, a konkursom za upis je traženo 375 učenika, odnosno 15 odjeljenja. Na osnovu gore navedenih podataka je vidljivo da nam se prijavilo više učenika od planiranog broja za oko 1,5 odjeljenja. Drugi upisni rok počinje u petak.

Rezultati prvog upisnog roka će biti objavljeni nakon što komisija za bodovanje obradi sve pristigle prijave i sačini rang liste.