ORGANIZACIJA STRUČNIH AKTIVA U ŠKOLSKOJ 2017./2018. GODINI

 

Naziv 1.Stručni aktiv jezika-15
Predsjednik Senija Jagodić
Članovi Samira Ramić, Suada Butković, Almira Mešić, Subhija Aščić, Alma Šahbegović, Mirsada Šljivić, Hurija Imamović, Selma Brčaninović, Mela Čeliković, Ilvana Kitić Kijametović, Adnana Aščić, Sumeja Alihodžić-Fata Selimović, Minela Mušić, Anel Kovačević
Naziv 2.Stručni aktiv matematike i fizike-9
Predsjednik Edis Čičkušić
Članovi Behija Nasupović, Edisa Dugalić, Mahir Rakovac, Halid Puzić, Semir Bojić, Mersiha Halilčević, Almir Žigić, Melisa Begić
Naziv 3. Stručni aktiv hemije, biologije i frizerske struke-10
Predsjednik Sead Noćajević
Članovi Selma Beširović, Vanesa Kamberović,  Elmedina Trakić,  Advija Pepić, Vera Pavičić, Zehrina Karić,  Samira Hurić, Džemila Muratović, Elma Kešetović
 
Naziv 4.Stručni aktiv medicine-11
Predsjednik Osman Havušić
Članovi Azra Mehić, Danira Divković, Edina Bandović, Alisa Husanović, Eldina Umihanić, Sanela Kahrimanović, Fata Ikanović, Aida Alibašić, Adela Čikarić, Ibro Ćasurović-L
Naziv 5.Stručni aktiv tjelesnog i zdravstvenog odgoja-6
Predsjednik Admir Lolić
Članovi Zlatan Kamberović, Zehrudin Jašarević, Eldin Salihović, Nehrudin Goletić, Adel Lješnica
Naziv 6.Stručni aktiv društvenih nauka i ekonomike-10
Predsjednik Zehudin Maslić
Članovi Esma Šehić, Muamera Čamdžić, Senada Ćasurović, Hamzalija Bajrić, Rizo Hasanović,  Muhamed Dedić, Ivana Mijatović, Igor Primorac, Midheta Mumić
Naziv 7.Stručni aktiv mašinstva-10
Predsjednik Jasmina Fočić
Članovi Zijad Avdić, Rasim Jusić, Muharem Umihanić, Sabiha Mujčinović, Mevludin Mešanović, Mehdin Mujanović, Mugdim Hadžić, Amir Brkić, Vanes Mešić
Naziv 8.Stručni aktiv elektrotehnike-13
Predsjednik Damir Paočić
Članovi Halid Alibašić, Milo Mišković, Mirsad Ibrahimović, Sandra Jeleč Blagojević, Ibro Ćasurović, Osman Jahić, Midhat Umihanić, Hamdo Salkić, Fadil Šabačkić, Izet Jagodić, Sabrina Kahrimanović, Inela Pirić
Naziv 9.Stručni aktiv drvoprerade i šumarstva-9
Predsjednik Elfa Aljić
Članovi Hidajeta Šahinović-Eldar Jakubović, Fahrudin Pašić, Meho Hodžić, Mubera Tursić, Vehbija Hadžiabdić, Dževad Redžić, Iljaz Redžić, Mehmedalija Bojagić
Naziv 10.Stručni aktiv poljoprivrede-7
Predsjednik Ilija Maričević
Članovi Hidajet Aljić, Advija Čaušević, Nijaz Hamzić, Fatima Hadžikić, Mirzeta Kamberović, Zijad Čaušević-Enes Čorbić

Ukupno 10 stručnih aktiva sa ukupno 100 nastavnika.