Kao što je već rečeno na ceremoniji otvaranja,svi takmičari su na svoj način pobjednici,no ovdije ćemo izdvojiti listu najuspješnijih škola u takmičarskom dijelu i u izložbenom dijelu.Da naglasimo,ovo su škole sa najvećim brojem osvojenih priznanja u okviru svih zanimanja u kojima su se takmičili.

U takmičarskom dijelu najuspiješnije škole su:

1.JU “Mješovita srednja škola Živinice”

2.JU “Elektrotehnička škola Sarajevo”

3.JU “Elektrotehnička škola Tuzla”

4.JU “Mješovita srednja škola Gračanica”

U izložbenom dijelu najupiješnije škole su:

1.JU “Elektrotehniča škola Tuzla”

2.JU “Elektrotehinča škola Sarajevo”

3.JU “Elektrotehnička škola Bužim”

4.JU “Tehnička škola Banja Luka “